Norsk B at Universität zu Köln

Flashcards and summaries for Norsk B at the Universität zu Köln

Arrow Arrow

It’s completely free

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

studysmarter schule studium
d

4.5 /5

studysmarter schule studium
d

4.8 /5

Study with flashcards and summaries for the course Norsk B at the Universität zu Köln

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

I hvilken form må  bade substantivet og verbet står hvis man har foranstilte eller etterstilte possesivpronomer?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvilken form av substantiv og verb må man bruker når det finnes en foranstilt og etterstilt genitiv?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvorfor bruker man den dobbelte bestemtheten?
This was only a preview of our StudySmarter flashcards.
Flascard Icon Flascard Icon

Millions of flashcards created by students

Flascard Icon Flascard Icon

Create your own flashcards as quick as possible

Flascard Icon Flascard Icon

Learning-Assistant with spaced repetition algorithm

Sign up for free!

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvilke pronomenen står før verbet i leddsetningen?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvilken form må substantiver har etter «hvilken» og determinativ »denne/dette/disse»?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvilken form av framtid bruker man i hvilket fall?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Når bruker man den komparative formen av adjektiv og når bruker man den superlativ?
This was only a preview of our StudySmarter flashcards.
Flascard Icon Flascard Icon

Millions of flashcards created by students

Flascard Icon Flascard Icon

Create your own flashcards as quick as possible

Flascard Icon Flascard Icon

Learning-Assistant with spaced repetition algorithm

Sign up for free!

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Når bruker man de refleksive possesivpronemene «sin, si, sitt»?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Når bruker man hvilken temporal preposisjon?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hva bruker man når man har en negasjon og en temporal preposisjon?

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Når bruker man få som hjelpeverb?
This was only a preview of our StudySmarter flashcards.
Flascard Icon Flascard Icon

Millions of flashcards created by students

Flascard Icon Flascard Icon

Create your own flashcards as quick as possible

Flascard Icon Flascard Icon

Learning-Assistant with spaced repetition algorithm

Sign up for free!

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Hvilke former av verber finnes det?

Your peers in the course Norsk B at the Universität zu Köln create and share summaries, flashcards, study plans and other learning materials with the intelligent StudySmarter learning app.

Get started now!

Flashcard Flashcard

Exemplary flashcards for Norsk B at the Universität zu Köln on StudySmarter:

Norsk B

I hvilken form må  bade substantivet og verbet står hvis man har foranstilte eller etterstilte possesivpronomer?
Foranstilt possesivpronomer
 • substantiv → ubestemt
 • adjektiv → bestemt  
  • Min nye bil

Etterstilt possesivpronomer 
 • substantiv → bestemt
 • adjektiv → bestemt 
  • Den nye bilen min 

Norsk B

Hvilken form av substantiv og verb må man bruker når det finnes en foranstilt og etterstilt genitiv?
foranstilt genitiv
 • substantiv → ubestemt 
 • adjektiv → bestemt 
  • Lous hyggelige venner

etterstilt genitiv
 • substantiv → bestemt 
 • adjektiv → bestemt 
  • De gode vennene til Lou 

Norsk B

Hvorfor bruker man den dobbelte bestemtheten?
 • når substantivet er bestemt 
 • når man kombinert et adjektiv og et substantiv som er bestemt 

Norsk B

Hvilke pronomenen står før verbet i leddsetningen?
 • ikke
 • likevel
 • kanskje
 • ennå
 • ofte 
 • alltid
 • sikkert 
 • ...

Norsk B

Hvilken form må substantiver har etter «hvilken» og determinativ »denne/dette/disse»?
etter hvilken → ubestemt

etter determinativ → bestemt 

Norsk B

Hvilken form av framtid bruker man i hvilket fall?
skal 
 • intensjon 
 • når man selv kan forandre framtid

vil 
 • når man ønsker noen

kommer til å 
 • vanligvis informell 

Norsk B

Når bruker man den komparative formen av adjektiv og når bruker man den superlativ?
På norsk → superlativ når man sammeligner to ting
 • Jeg har to søster. Jeg er den storeste av dem.

Norsk B

Når bruker man de refleksive possesivpronemene «sin, si, sitt»?
 • når det referer seg til subjekt
 • når eier er identisk med subjekt 

Sin/si/sitt/sine kan ikke være subjekt

Norsk B

Når bruker man hvilken temporal preposisjon?
i
 • tidspunkt 
  • vanligvis uten artikkel 
  • i går, i morgen, i 1999
 • tidsrom 
  • i tre år → 3 Jahre lang 

til 
 • tidspunkt i framtida 
  • til sommeren/ vinteren , til påske 
   • nächsten Sommer/ zu Ostern,...

om
 • gjentakelse
 • framtid → substantiv i ubestemt form

på 
 • tidspunkt ved ukedager
 • tidsrom → en avsluttet handling 


Norsk B

Hva bruker man når man har en negasjon og en temporal preposisjon?
 • ved tidspunkt
  • Jeg har ikke sett ham på 1999
siden 
 • tidsrom 
  • jeg har ikke sett ham siden 3 uker

Norsk B

Når bruker man få som hjelpeverb?
få (lov til å) → dürfen 
 • jeg få lov til å låne sykkler hennes

+ infinitiv → müssen 
 • jeg få gå på kurset

+ perfektum partisipp → schaffen/gelingen
 • jeg fikk lært for mulig prøven

få + perfektum partisipp → passiv 
 • han få fortalt historien

+ høre, see,  vite → pluteslig erfaring 
Norsk B

Hvilke former av verber finnes det?
 • fortid 
 • nåtid
 • framtid

Sign up for free to see all flashcards and summaries for Norsk B at the Universität zu Köln

Singup Image Singup Image
Wave

Other courses from your degree program

For your degree program Norsk B at the Universität zu Köln there are already many courses on StudySmarter, waiting for you to join them. Get access to flashcards, summaries, and much more.

Back to Universität zu Köln overview page

Pädagogische Psychologie

Klinische Psychologie

Entwicklungspsychologie

Entwicklungspsychologie

Entwicklungspsychologie

Statistik I

Differentielle Psychologie

Allgemeine Psychologie Ib

Biologische Psychologie

Versuchsplanung

Allgemeine Psychologie 2

Grundlagen der Sozialpsychologie

Sozialpsychologie

Allgemeine Psychologie

Forschungsmethoden

Sozialpsychologie

Einführung in die Forschungsmethoden

Normwerte at

Universität Erlangen-Nürnberg

Norsk A at

Universität zu Köln

Norsk EK l at

Universität Erlangen-Nürnberg

Bsk at

Hochschule Wismar

B + J at

Deutsche Sporthochschule Köln

Similar courses from other universities

Check out courses similar to Norsk B at other universities

Back to Universität zu Köln overview page

What is StudySmarter?

What is StudySmarter?

StudySmarter is an intelligent learning tool for students. With StudySmarter you can easily and efficiently create flashcards, summaries, mind maps, study plans and more. Create your own flashcards e.g. for Norsk B at the Universität zu Köln or access thousands of learning materials created by your fellow students. Whether at your own university or at other universities. Hundreds of thousands of students use StudySmarter to efficiently prepare for their exams. Available on the Web, Android & iOS. It’s completely free.

Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards
Awards

Best EdTech Startup in Europe

Awards
Awards

EUROPEAN YOUTH AWARD IN SMART LEARNING

Awards
Awards

BEST EDTECH STARTUP IN GERMANY

Awards