SOCIALES at Universidad De Vigo | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für SOCIALES an der Universidad de Vigo

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen SOCIALES Kurs an der Universidad de Vigo zu.

TESTE DEIN WISSEN

Formas de organizar a historia de xeito mais sinxelo:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Milenio, século, década e lustro

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Milenio

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1000 anos

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Século

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

100 anos

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Década

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

10 anos

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Lustro

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

5 anos

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Qué son as fontes históricas?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

É todo aquelo que nos permite ter información do pasado e así poder estudar o que sucedeu. Hay dous tipos de fontes históricas

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Tipos de fontes históricas

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Fontes escritas: diarios, libros...
 • Fontes non escritas: gráficas como mapas, orais como cantigas ou materiais como restos arqueolóxicos.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

As idades da historia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Prehistoria
 • Idade Antiga
 • Idade Media
 • Idade Moderna
 • Idade Contemporánea
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Prehistoria

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Comeza cos primeiros seres humanos, hai máis de dous millóns de anos.

Rematou hai uns 5000 anos, coa invención da escritura

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Idade Antiga

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Periodo comprendido entre  a invención da escritura e a caída do imperio romano, no ano 476 d.C

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Idade Media

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Perido que vai desde a caíada do imperio romano ata o descubrimento de América en 1492

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Qué é a historia?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

É o conxunto de feitos pasados que pola súa importancia deben ser recordados.

Lösung ausblenden
 • 8138 Karteikarten
 • 884 Studierende
 • 6 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen SOCIALES Kurs an der Universidad de Vigo - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Formas de organizar a historia de xeito mais sinxelo:

A:

Milenio, século, década e lustro

Q:

Milenio

A:

1000 anos

Q:

Século

A:

100 anos

Q:

Década

A:

10 anos

Q:

Lustro

A:

5 anos

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Qué son as fontes históricas?

A:

É todo aquelo que nos permite ter información do pasado e así poder estudar o que sucedeu. Hay dous tipos de fontes históricas

Q:

Tipos de fontes históricas

A:
 • Fontes escritas: diarios, libros...
 • Fontes non escritas: gráficas como mapas, orais como cantigas ou materiais como restos arqueolóxicos.
Q:

As idades da historia

A:
 • Prehistoria
 • Idade Antiga
 • Idade Media
 • Idade Moderna
 • Idade Contemporánea
Q:

Prehistoria

A:

Comeza cos primeiros seres humanos, hai máis de dous millóns de anos.

Rematou hai uns 5000 anos, coa invención da escritura

Q:

Idade Antiga

A:

Periodo comprendido entre  a invención da escritura e a caída do imperio romano, no ano 476 d.C

Q:

Idade Media

A:

Perido que vai desde a caíada do imperio romano ata o descubrimento de América en 1492

Q:

Qué é a historia?

A:

É o conxunto de feitos pasados que pola súa importancia deben ser recordados.

SOCIALES

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten SOCIALES Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Social

University of Amsterdam

Zum Kurs
social

Centro Universitario Villanueva

Zum Kurs
Sociale

Université Libre de Bruxelles

Zum Kurs
Redes sociales

Universidad de Valladolid

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden SOCIALES
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen SOCIALES