PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I at Universidad De Santiago De Compostela | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I an der Universidad de Santiago de Compostela

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I Kurs an der Universidad de Santiago de Compostela zu.

TESTE DEIN WISSEN
cando aparecen as primeiras formas de comunicación 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
aos 9 meses 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
no estado de alerta inactiva
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
a respiración é lenta e regular
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
as pautas de crecemento no desenvolvemento prenatal?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
son secuenciais
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
a capacidade dos bebés de dar unha resposta condicionada que aprenderon previamente (mover unha verna para mover un móbil) despois dunha semana aparece
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
cara os 3 meses 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
cal destas afirmacións é falsa
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
a anoxia é privación de osíxeno durante un dempo superior a 10 min
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
durante o período sensoriomotor, os bebés
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
empregan esquemas de acción 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
cal destas afirmacións é certa respecto da escala de avaliación de conducta neonatal de brazelton
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
avalía cambios de estado
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
o crecemento físico é un proceso
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
guiado por un calendario madurativo predeterminado
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
a idea de que o control muscular comeza pola musculatura da cabeza e segue secuencialmente en dirección descendente consitúe a
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
lei cefalocaudal
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
como se denomina ao reflexo en que o neno, ante un ruido forte, estende primeiro e pecha despois os brazos 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
reflexo de moro
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
a maior parte dos reflexos do recén nado desaparecen
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
nos 6 primeiros meses
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
entre as consecuencias a curto prazo do baixo peso ao nacer atópase
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
ton muscular máis pobre 
Lösung ausblenden
  • 17607 Karteikarten
  • 1304 Studierende
  • 19 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I Kurs an der Universidad de Santiago de Compostela - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
cando aparecen as primeiras formas de comunicación 
A:
aos 9 meses 
Q:
no estado de alerta inactiva
A:
a respiración é lenta e regular
Q:
as pautas de crecemento no desenvolvemento prenatal?
A:
son secuenciais
Q:
a capacidade dos bebés de dar unha resposta condicionada que aprenderon previamente (mover unha verna para mover un móbil) despois dunha semana aparece
A:
cara os 3 meses 
Q:
cal destas afirmacións é falsa
A:
a anoxia é privación de osíxeno durante un dempo superior a 10 min
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
durante o período sensoriomotor, os bebés
A:
empregan esquemas de acción 
Q:
cal destas afirmacións é certa respecto da escala de avaliación de conducta neonatal de brazelton
A:
avalía cambios de estado
Q:
o crecemento físico é un proceso
A:
guiado por un calendario madurativo predeterminado
Q:
a idea de que o control muscular comeza pola musculatura da cabeza e segue secuencialmente en dirección descendente consitúe a
A:
lei cefalocaudal
Q:
como se denomina ao reflexo en que o neno, ante un ruido forte, estende primeiro e pecha despois os brazos 
A:
reflexo de moro
Q:
a maior parte dos reflexos do recén nado desaparecen
A:
nos 6 primeiros meses
Q:
entre as consecuencias a curto prazo do baixo peso ao nacer atópase
A:
ton muscular máis pobre 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Psicología del desarrollo

Universidad Complutense de Madrid

Zum Kurs
psicología del desarrollo I

Universidad de Santiago de Compostela

Zum Kurs
Psicología del desarrollo

Universidad de Zaragoza

Zum Kurs
Psicología del desarrollo

Universidad de Murcia

Zum Kurs
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Universidad de Alicante

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I