Anyagismeret ZH at Technical University Of Budapest | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Anyagismeret ZH an der Technical University of Budapest

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Anyagismeret ZH Kurs an der Technical University of Budapest zu.

TESTE DEIN WISSEN

diszlokációsűrűség

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

diszlokációs vonalak összhossza egységnyi térfogatban (m/m^3)


 vagy


egységnyi felületen áthaladó  diszlokációs vonalak száma (1/m^2)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Fick 1. törvénye

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

diffundáló tömeg / idő = - diffúziós együttható * felület * koncentrációesés


dm/dt= -D*A*delta(c)/delta(x)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

szekunder cementit képződése

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

S-E vonalon 0.77-2.11 C% között

727-1143 °C között

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

FE-C diagram metastabil pontjai és koordinátái 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

A = 1538°C  0%

B = 1493°C   0.53%

C = 1147°C    4.3%

D = 1227°C   6.7%

N = 1394°C   0%

H = 1495°C   0.09%

J =  1495°C   0.17%

E =  1148°C    2.11%

G = 912°C      0%

P  = 727°C     0.022%

S = 727°C      0.77%

K = 727°C      6.7%

M = 769°C     0%

O = 769°C     0.45%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

primer cementit képződése

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

4.3-6.7 C%-nál, 1148-1337°C-on

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

acélgyártás dezoxidáló anyagai

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

olcsó,ne rontson az acél minőségén,lépjen reakcióba az acél olvadékával, kisebb sűrűségű mint az acél

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

szilárd oldat

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

az oldószer rácsszerkezetébe épül be az oldott anyag, az oldószer megtartja a rácsszerkezetét

 • intersztíciós (beékelődés)
 • szubsztitúciós (heyettesítés)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

kritikus csíra mérete

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

annak az atomcsoportnak a mérete, ami már növekedni képes

r* = 2*határfelületi feszültség / szabadentalpia változás

r* = 2(gamma)sz / (delta)Gv


vagy


r*  = -||- * olvadáspont / olvadáshő*túlhűtés 

r*  = 2(gamma)*Tg / L * (delta(T)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

rácshibák

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Intersztíció
 • szubsztitúció
 • vakancia
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

szabadentalpia

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Az entalpia munkára fordítható része, vagy az állandó nyomáson vett belső energia munkára fordítható része


G = H+T*S

entalpia + hőmérséklet * entrópia

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

fázis

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

anyag felülettel körülhatárolt része, benne a tulajdonságok megegyeznek

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

szövetelem

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Az anyag egy felülettel körül határolt része, amely egy meghatározott fázisátalakulási mechanizmussal

jött létre

Lösung ausblenden
 • 789 Karteikarten
 • 93 Studierende
 • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Anyagismeret ZH Kurs an der Technical University of Budapest - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

diszlokációsűrűség

A:

diszlokációs vonalak összhossza egységnyi térfogatban (m/m^3)


 vagy


egységnyi felületen áthaladó  diszlokációs vonalak száma (1/m^2)

Q:

Fick 1. törvénye

A:

diffundáló tömeg / idő = - diffúziós együttható * felület * koncentrációesés


dm/dt= -D*A*delta(c)/delta(x)

Q:

szekunder cementit képződése

A:

S-E vonalon 0.77-2.11 C% között

727-1143 °C között

Q:

FE-C diagram metastabil pontjai és koordinátái 

A:

A = 1538°C  0%

B = 1493°C   0.53%

C = 1147°C    4.3%

D = 1227°C   6.7%

N = 1394°C   0%

H = 1495°C   0.09%

J =  1495°C   0.17%

E =  1148°C    2.11%

G = 912°C      0%

P  = 727°C     0.022%

S = 727°C      0.77%

K = 727°C      6.7%

M = 769°C     0%

O = 769°C     0.45%
Q:

primer cementit képződése

A:

4.3-6.7 C%-nál, 1148-1337°C-on

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

acélgyártás dezoxidáló anyagai

A:

olcsó,ne rontson az acél minőségén,lépjen reakcióba az acél olvadékával, kisebb sűrűségű mint az acél

Q:

szilárd oldat

A:

az oldószer rácsszerkezetébe épül be az oldott anyag, az oldószer megtartja a rácsszerkezetét

 • intersztíciós (beékelődés)
 • szubsztitúciós (heyettesítés)
Q:

kritikus csíra mérete

A:

annak az atomcsoportnak a mérete, ami már növekedni képes

r* = 2*határfelületi feszültség / szabadentalpia változás

r* = 2(gamma)sz / (delta)Gv


vagy


r*  = -||- * olvadáspont / olvadáshő*túlhűtés 

r*  = 2(gamma)*Tg / L * (delta(T)

Q:

rácshibák

A:
 • Intersztíció
 • szubsztitúció
 • vakancia
Q:

szabadentalpia

A:

Az entalpia munkára fordítható része, vagy az állandó nyomáson vett belső energia munkára fordítható része


G = H+T*S

entalpia + hőmérséklet * entrópia

Q:

fázis

A:

anyag felülettel körülhatárolt része, benne a tulajdonságok megegyeznek

Q:

szövetelem

A:

Az anyag egy felülettel körül határolt része, amely egy meghatározott fázisátalakulási mechanizmussal

jött létre

Anyagismeret ZH

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Anyagismeret ZH Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Faiskola - Magismeret

Szent István University

Zum Kurs
Jogi ismeretek

University of Debrecen

Zum Kurs
Áruismeret

Semmelweis University of Medical Sciences

Zum Kurs
Pénzügyi alapismeretek

University of Szeged

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Anyagismeret ZH
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Anyagismeret ZH