Röntgen at Swedish University Of Agricultural Sciences | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Röntgen an der Swedish University of Agricultural Sciences

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Röntgen Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences zu.

TESTE DEIN WISSEN

I vilken enhet mäts ekvivalent och effektiv dos?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sievert (Sv)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

På vilka sätt blir vi utsatta för joniserande strålning?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  • Kosmisk rymdstrålning
  • Sönderfall av radioaktiva ämnen från mark, kropp och luft.
  • Röntgenstrålning
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Varför kan joniserande strålning vara farligt?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det kan skada celler och DNA vid hög strålning och/eller mycket/lite strålning under längre tid.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur genereras röntgenstrålning?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

När elektroner accelereras i ett röntgenrör och snabbt bromsas av materialet i anoden.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Anod

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En elektrod där yttre ström går in i en komponent

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Elektrod

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En elektronledare som används för att skapa kontakt med icke-metalliska material.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Elektron

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är de tre principerna?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Berättigande, optimering och dosgränser

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Berättigande

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Joniserande strålning endast om nyttan överstiger risken för skada

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Optimering

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Stråldosen till personer ska begränsas så långt det är möjligt

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Dosgränser

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Skydda individer från oacceptabel risk även om verksamheten är berättigad och strålskyddet optimerat

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad innebär punkten tid inom strålskyddsarbete?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Om personer befinner sig i närheten av en röntgenutrustning vid exponering ska arbetet utformas så att de vistas där så kort tid som möjligt

Lösung ausblenden
  • 3110 Karteikarten
  • 46 Studierende
  • 3 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Röntgen Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

I vilken enhet mäts ekvivalent och effektiv dos?

A:

Sievert (Sv)

Q:

På vilka sätt blir vi utsatta för joniserande strålning?

A:
  • Kosmisk rymdstrålning
  • Sönderfall av radioaktiva ämnen från mark, kropp och luft.
  • Röntgenstrålning
Q:

Varför kan joniserande strålning vara farligt?

A:

Det kan skada celler och DNA vid hög strålning och/eller mycket/lite strålning under längre tid.

Q:

Hur genereras röntgenstrålning?

A:

När elektroner accelereras i ett röntgenrör och snabbt bromsas av materialet i anoden.

Q:

Anod

A:

En elektrod där yttre ström går in i en komponent

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Elektrod

A:

En elektronledare som används för att skapa kontakt med icke-metalliska material.

Q:

Elektron

A:

Den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd.

Q:

Vilka är de tre principerna?

A:

Berättigande, optimering och dosgränser

Q:

Berättigande

A:

Joniserande strålning endast om nyttan överstiger risken för skada

Q:

Optimering

A:

Stråldosen till personer ska begränsas så långt det är möjligt

Q:

Dosgränser

A:

Skydda individer från oacceptabel risk även om verksamheten är berättigad och strålskyddet optimerat

Q:

Vad innebär punkten tid inom strålskyddsarbete?

A:

Om personer befinner sig i närheten av en röntgenutrustning vid exponering ska arbetet utformas så att de vistas där så kort tid som möjligt

Röntgen

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Röntgen Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Röntgen WS 21/22

Justus-Liebig-Universität Gießen

Zum Kurs
Röntgen Semper-Hogg

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Röntgen
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Röntgen