Example Study Set at Swedish University Of Agricultural Sciences | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Example Study Set an der Swedish University of Agricultural Sciences

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Example Study Set Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vilket land konsumerar mest mjölk (ekvivalenter) per capita/år?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Finland

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Livsmedelslagstiftning - mjölk (5 st)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. EG 852/2004 --> livsmedelshygien

2. EG 853/2004 --> Hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

3. EG 1881/2006 --> gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel

4. LIVSFS 2005:20 --> Livsmedelshygien

5. EG 183/2005 --> Krav för foderhygien 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

OV uppgifter vid slakteri

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Livsmedelssäkerhet

2. Djurskydd

3. Samhällsskydd

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Alla lantbrukets djur (nött, gris, får, get, häst) får slaktas endast vid godkänt slakteri - Undantag 1?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Nödslakt

- tillåtet att bedöva och avliva (avbloda) skadade annars friska dock icke transportabla djur på gården 

- uppslaktning sker på slakteri (separat slakt)

- OV utför kontroll före slakt

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

De olika kontrollerna 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Ante-mortem kontroll - samtliga djur (ej fjäderfä)

2. Post-mortem besiktning/kontroll - alla djur

3. OV utför kontroll av slakteriverksamhet: inspektioner och revisioner samt provtagning och analys 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilket land har flest mjölkkor i världen? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Indien 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är mjölkkvalitet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. Hygienisk kvalitet

- Bakterier: sjukdomsframkallande och produktförstörare

- Somatiska celler (antal?)

2. Sammansättning

- Fett och protein

- Fryspunkt (vatteninblandning)

- Kontaminerande ämnen ex antibiotika 

3. Sensoriska egenskaper

- Smak och lukt

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilket land producerar mest mjölk per capita/år?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Nya Zealand

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Provtagning av leverantörsmjölk

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- utförs av tankbilschaffören 

- sker 15 ggr per månad (minst 4ggr/månad)

- Kontroll av utseende och lukt

- Transport i obruten kylkedja < 4C

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mjölk får ej levereras om:

 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- ko är sjuk och mjölken är farlig att konsumera

- Ko under behandling med vissa läkemedel

- Ko som utfodrats med mögligt foder

- Mjölken är förorenad/avvikande utseende

- Mjölken har bismak eller avvikande lukt

- Mjölken innehåller tillfört vatten

- Mjölken innehåller för mycket bakterier och/eller onormal bakt.sammansättning

- Mjölken innehåller för mycket celler

- Mjölk från ko i början (kolostrum)/slutet (sinmjölk) av laktationen

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kvalitetsprogram - uppfylla EG-lagstiftning

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Totalantal bakt < 100 000 bakt/ml

- Somatiska celler < 400 000 celler/ml

- Antibiotikarester < MRL värde 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mejeriföretagens ansvar för säker mjölkproduktion? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

1. kvalitetsprogram för mjölkråvaran --> provtagning, analyser, mjölkkvalitet 

(mejeriföretagen kontrolleras av Livsmedelsverket)

Lösung ausblenden
  • 3110 Karteikarten
  • 46 Studierende
  • 3 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Example Study Set Kurs an der Swedish University of Agricultural Sciences - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vilket land konsumerar mest mjölk (ekvivalenter) per capita/år?

A:

Finland

Q:

Livsmedelslagstiftning - mjölk (5 st)

A:

1. EG 852/2004 --> livsmedelshygien

2. EG 853/2004 --> Hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

3. EG 1881/2006 --> gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel

4. LIVSFS 2005:20 --> Livsmedelshygien

5. EG 183/2005 --> Krav för foderhygien 

Q:

OV uppgifter vid slakteri

A:

1. Livsmedelssäkerhet

2. Djurskydd

3. Samhällsskydd

Q:

Alla lantbrukets djur (nött, gris, får, get, häst) får slaktas endast vid godkänt slakteri - Undantag 1?

A:

1. Nödslakt

- tillåtet att bedöva och avliva (avbloda) skadade annars friska dock icke transportabla djur på gården 

- uppslaktning sker på slakteri (separat slakt)

- OV utför kontroll före slakt

Q:

De olika kontrollerna 

A:

1. Ante-mortem kontroll - samtliga djur (ej fjäderfä)

2. Post-mortem besiktning/kontroll - alla djur

3. OV utför kontroll av slakteriverksamhet: inspektioner och revisioner samt provtagning och analys 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilket land har flest mjölkkor i världen? 

A:

Indien 

Q:

Vad är mjölkkvalitet?

A:

1. Hygienisk kvalitet

- Bakterier: sjukdomsframkallande och produktförstörare

- Somatiska celler (antal?)

2. Sammansättning

- Fett och protein

- Fryspunkt (vatteninblandning)

- Kontaminerande ämnen ex antibiotika 

3. Sensoriska egenskaper

- Smak och lukt

Q:

Vilket land producerar mest mjölk per capita/år?

A:

Nya Zealand

Q:

Provtagning av leverantörsmjölk

A:

- utförs av tankbilschaffören 

- sker 15 ggr per månad (minst 4ggr/månad)

- Kontroll av utseende och lukt

- Transport i obruten kylkedja < 4C

Q:

Mjölk får ej levereras om:

 

A:

- ko är sjuk och mjölken är farlig att konsumera

- Ko under behandling med vissa läkemedel

- Ko som utfodrats med mögligt foder

- Mjölken är förorenad/avvikande utseende

- Mjölken har bismak eller avvikande lukt

- Mjölken innehåller tillfört vatten

- Mjölken innehåller för mycket bakterier och/eller onormal bakt.sammansättning

- Mjölken innehåller för mycket celler

- Mjölk från ko i början (kolostrum)/slutet (sinmjölk) av laktationen

Q:

Kvalitetsprogram - uppfylla EG-lagstiftning

A:

- Totalantal bakt < 100 000 bakt/ml

- Somatiska celler < 400 000 celler/ml

- Antibiotikarester < MRL värde 

Q:

Mejeriföretagens ansvar för säker mjölkproduktion? 

A:

1. kvalitetsprogram för mjölkråvaran --> provtagning, analyser, mjölkkvalitet 

(mejeriföretagen kontrolleras av Livsmedelsverket)

Example Study Set

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Example Study Set Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Example study set

University of Thessaly

Zum Kurs
Example study set

University of Milan - Bicocca

Zum Kurs
Example study set

University of the Assumption

Zum Kurs
Example study set

Arkansas State University

Zum Kurs
Example study set

Rhodes University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Example Study Set
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Example Study Set