Tenta at Södertörn University College | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Tenta an der Södertörn University College

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Tenta Kurs an der Södertörn University College zu.

TESTE DEIN WISSEN

Choice blindness versus Change blindness?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Choice blindness har att göra med att vi inte känner oss själva så bra som vi tror. D v s att det finns tillfällen vi gör val vi inte är medvetna om och inte märker att vi har gjort. Initution avgör utfallet, vilket vi har svårt att deklarera efteråt.


Vad gäller change blindness, har det att göra med att vi människor inte kan fokusera på flera saker samtidigt, vilket gör att vi inte ser det vi inte förväntar oss se, fastän det sker uppenbart framför oss. Inte förrns vi blir uppmärksammade om vad vi eventuellt "missat" kan vi se det.


Exempel. Antalet passningar av en boll mellan ett gäng spelare. Missar en moonwalkande björn som passerar förbi.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur skiljer sig korttidsminnet från arbetsminnet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Korttidsminnet lagrar information tillfälligt och vi kan minnas den medan vi fortfarande upprepar den. Den mesta information vi tillfälligt lagrar här är ca 7 ord minus/plus 2. Samt varar i ca 30-40 sek.Arbetsminnet är mer elegant på så vis att det kräver kognitiva processer, vilket inntebär att de inte bara tillfälligt lagrar information utan bearbetar den.Arbetsminnet är således en länk till LTM.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Nämn några faktorer och begrepp som gör att vi snubblar på orden, eller att det blir fel när vi pratar?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Syftningsfel, ett ord eller mening kan uppfattas på flera sätt och därför ska missförstånd och feltolkning. 


Handlingsförväntning, antagligen så sätter du på dig jackan, eller så får du stanna inne! (En känner på sig svaret, men säger det ändå!)


Ljudbyte, Toppa på håget
Fonologiskt relaterat ordbyte


Exempelvis: Stranding (Fonologisk relaterbar ord). Vi råkar slänga om konsonanter. Se ljudbyte.


Stamning: 

Kan beror på: neuropsykologisk sårbarhet. Vilket delvis påvisar förvärv från arv, men miljön har betydelse då många kan träna bort sin stamning och för vissa försvinner den med åldern. 

Miljö har visat sig spela in vad gäller inlärning och utveckling av språk där en viss delay på fonologiska loopen kan ligga till grund för stamning.


Afasi, minnesförlust. Svår afasi är offta orsakad av exempelvis hjärntumörer eller stroke.


Afasi:


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är amnesi? Hur skiljer sig retrogradamnesi från anterogradamnesi?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Minnesförlust. Amnesi kan avse antingen en i tiden begränsad minneslucka eller en varaktig minnesstörning.


Retrograd amnesi: 

Oförmåga att minnas händelser som inträffat före en viss tidpunkt. Fenomenet kan ha organiska eller psykogena orsaker. Organiska orsaker kan vara skallskada, stroke, krampanfall, demens eller ett stort antal olika tillstånd som hämmar hjärnfunktionerna.


Och anteograd amnesi

Förlust av förmågan att skapa minnen efter ex, en olycka. Personen kan således inte skapa nya långtidsminnen. Tillståndet kan ha organiska (t ex skallskada) eller psykogena orsaker.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Belys likheter och skillnader mellan olikateorier om emotion, exempelvis James-Lange och Cannon-Bard, gärna med hjälp av ett konkret exempel

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

James-Lange, Stimulit först, fysiska reaktion (ökad hjärtrythm) orsakar att vi reagerar emotionellt. Genom fysisk reaktion förstår vi att vi är rädda.  Den fysiska reaktionen märks sedan med en motsvarande känsla. Om du till exempel stöter på en orm ökar din puls. Den ökade pulsen gör att du förstår att du är rädd - emotionen rädsla.


Cannon-Bard. Stimuli - och sedan fysisk och emotionell reaktion sker samtidigt.

Exempelvis se en orm kan leda till både känslan av rädsla (en känslomässig reaktion) och ett rasande hjärtslag (en fysisk reaktion).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad menas med bottom-up respektive top-down när vi pratar om bearbetning av information? Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan de två? Relatera dessa till våra perceptuella system, och diskutera skillnaden mellan förnimmelse (sensation) och varseblivning (perception).

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Top down - människa > miljö. Respons/reaktion.


Bottom up - miljö > människa. Externt stimuli, information genom elektriska signaler upp i hjärnan > tranduktion > omvandlas till nervimpulser > hjärnan tolkar informationen och vet nu hur den ska matcha detta med handling/reaktion.

Förnimmelse (vi registrerar ngt i miljön, elektriska signaler som vi ej är medvetna om) dessa behöver omvandlas till nervimpulser i hjärnan genom transduktion för att vi ska varsebli vad som sker och agera därefter.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

bland bubblar vi på snokstäverna–förlåt –ibland snubblar vi på bokstäverna. Vad är det som händer när vi säger fel? Ge exempel på möjliga förklaringar till olika sorters felsägningar.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Syftningsfel - är ett språkligt fel och innebär att en mening kan uppfattas på flera sätt, och lätt kan misstolkas


Handlingsförväntning - antagligen sätter du på dig jackan, eller så får du stanna inne! Vi säger det vi förväntar oss att höra/få till svar.


Fonologisk relaterat ordbyte - vi kastar om bokstäverna p g a likhet. toppa från håget!


Freduiansk felsägning

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Kritik gällande Chomsky vad gäller språkinlärning

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

* Han ignorerade kognitiva och sociala faktorer

* Förklarade aldrig förvärvandet

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur designar man ett bra experiment?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Standardiserad manipulation av den oberoende variabeln.
 
Standardiserad miljö.
 
Slumpmässig tilldelning till experimentgrupp.  
 
Kontroll av ordningseffekter (t.ex. Att halva utsätts för A först och halva för B först).

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Typ 1 och typ 2 fel?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

typ 1: Förkastar H0 fast H0 är sann

typ 2: behåller H0 fast den är falsk.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka olika experiment design finns?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

T.ex. Mellanindividsdesign,
Inomindividsdesign eller både och.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Förklara Launggage acqusation device (LAD)

Förklara hur teorin förhåller sig till arv och miljö?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En teori av Chomsky (1960)  som menar på att vi föds med och förvärvar ett inbyggt språksystem som möjliggör produktion och förståelse av språkinlärning. Detta har att göra med arv. I tidiga barnår är det inlärningen som är avgörande för om vi ska bli tvåspråkiga, vilket innebär att miljö blir viktigare.

Lösung ausblenden
  • 281 Karteikarten
  • 33 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Tenta Kurs an der Södertörn University College - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Choice blindness versus Change blindness?

A:

Choice blindness har att göra med att vi inte känner oss själva så bra som vi tror. D v s att det finns tillfällen vi gör val vi inte är medvetna om och inte märker att vi har gjort. Initution avgör utfallet, vilket vi har svårt att deklarera efteråt.


Vad gäller change blindness, har det att göra med att vi människor inte kan fokusera på flera saker samtidigt, vilket gör att vi inte ser det vi inte förväntar oss se, fastän det sker uppenbart framför oss. Inte förrns vi blir uppmärksammade om vad vi eventuellt "missat" kan vi se det.


Exempel. Antalet passningar av en boll mellan ett gäng spelare. Missar en moonwalkande björn som passerar förbi.

Q:

Hur skiljer sig korttidsminnet från arbetsminnet?

A:

Korttidsminnet lagrar information tillfälligt och vi kan minnas den medan vi fortfarande upprepar den. Den mesta information vi tillfälligt lagrar här är ca 7 ord minus/plus 2. Samt varar i ca 30-40 sek.Arbetsminnet är mer elegant på så vis att det kräver kognitiva processer, vilket inntebär att de inte bara tillfälligt lagrar information utan bearbetar den.Arbetsminnet är således en länk till LTM.

Q:

Nämn några faktorer och begrepp som gör att vi snubblar på orden, eller att det blir fel när vi pratar?

A:

Syftningsfel, ett ord eller mening kan uppfattas på flera sätt och därför ska missförstånd och feltolkning. 


Handlingsförväntning, antagligen så sätter du på dig jackan, eller så får du stanna inne! (En känner på sig svaret, men säger det ändå!)


Ljudbyte, Toppa på håget
Fonologiskt relaterat ordbyte


Exempelvis: Stranding (Fonologisk relaterbar ord). Vi råkar slänga om konsonanter. Se ljudbyte.


Stamning: 

Kan beror på: neuropsykologisk sårbarhet. Vilket delvis påvisar förvärv från arv, men miljön har betydelse då många kan träna bort sin stamning och för vissa försvinner den med åldern. 

Miljö har visat sig spela in vad gäller inlärning och utveckling av språk där en viss delay på fonologiska loopen kan ligga till grund för stamning.


Afasi, minnesförlust. Svår afasi är offta orsakad av exempelvis hjärntumörer eller stroke.


Afasi:


Q:

Vad är amnesi? Hur skiljer sig retrogradamnesi från anterogradamnesi?

A:

Minnesförlust. Amnesi kan avse antingen en i tiden begränsad minneslucka eller en varaktig minnesstörning.


Retrograd amnesi: 

Oförmåga att minnas händelser som inträffat före en viss tidpunkt. Fenomenet kan ha organiska eller psykogena orsaker. Organiska orsaker kan vara skallskada, stroke, krampanfall, demens eller ett stort antal olika tillstånd som hämmar hjärnfunktionerna.


Och anteograd amnesi

Förlust av förmågan att skapa minnen efter ex, en olycka. Personen kan således inte skapa nya långtidsminnen. Tillståndet kan ha organiska (t ex skallskada) eller psykogena orsaker.

Q:

Belys likheter och skillnader mellan olikateorier om emotion, exempelvis James-Lange och Cannon-Bard, gärna med hjälp av ett konkret exempel

A:

James-Lange, Stimulit först, fysiska reaktion (ökad hjärtrythm) orsakar att vi reagerar emotionellt. Genom fysisk reaktion förstår vi att vi är rädda.  Den fysiska reaktionen märks sedan med en motsvarande känsla. Om du till exempel stöter på en orm ökar din puls. Den ökade pulsen gör att du förstår att du är rädd - emotionen rädsla.


Cannon-Bard. Stimuli - och sedan fysisk och emotionell reaktion sker samtidigt.

Exempelvis se en orm kan leda till både känslan av rädsla (en känslomässig reaktion) och ett rasande hjärtslag (en fysisk reaktion).

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vad menas med bottom-up respektive top-down när vi pratar om bearbetning av information? Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan de två? Relatera dessa till våra perceptuella system, och diskutera skillnaden mellan förnimmelse (sensation) och varseblivning (perception).

A:

Top down - människa > miljö. Respons/reaktion.


Bottom up - miljö > människa. Externt stimuli, information genom elektriska signaler upp i hjärnan > tranduktion > omvandlas till nervimpulser > hjärnan tolkar informationen och vet nu hur den ska matcha detta med handling/reaktion.

Förnimmelse (vi registrerar ngt i miljön, elektriska signaler som vi ej är medvetna om) dessa behöver omvandlas till nervimpulser i hjärnan genom transduktion för att vi ska varsebli vad som sker och agera därefter.

Q:

bland bubblar vi på snokstäverna–förlåt –ibland snubblar vi på bokstäverna. Vad är det som händer när vi säger fel? Ge exempel på möjliga förklaringar till olika sorters felsägningar.

A:

Syftningsfel - är ett språkligt fel och innebär att en mening kan uppfattas på flera sätt, och lätt kan misstolkas


Handlingsförväntning - antagligen sätter du på dig jackan, eller så får du stanna inne! Vi säger det vi förväntar oss att höra/få till svar.


Fonologisk relaterat ordbyte - vi kastar om bokstäverna p g a likhet. toppa från håget!


Freduiansk felsägning

Q:

Kritik gällande Chomsky vad gäller språkinlärning

A:

* Han ignorerade kognitiva och sociala faktorer

* Förklarade aldrig förvärvandet

Q:

Hur designar man ett bra experiment?

A:

Standardiserad manipulation av den oberoende variabeln.
 
Standardiserad miljö.
 
Slumpmässig tilldelning till experimentgrupp.  
 
Kontroll av ordningseffekter (t.ex. Att halva utsätts för A först och halva för B först).

Q:

Typ 1 och typ 2 fel?

A:

typ 1: Förkastar H0 fast H0 är sann

typ 2: behåller H0 fast den är falsk.


Q:

Vilka olika experiment design finns?

A:

T.ex. Mellanindividsdesign,
Inomindividsdesign eller både och.

Q:

Förklara Launggage acqusation device (LAD)

Förklara hur teorin förhåller sig till arv och miljö?

A:

En teori av Chomsky (1960)  som menar på att vi föds med och förvärvar ett inbyggt språksystem som möjliggör produktion och förståelse av språkinlärning. Detta har att göra med arv. I tidiga barnår är det inlärningen som är avgörande för om vi ska bli tvåspråkiga, vilket innebär att miljö blir viktigare.

Tenta

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Tenta Kurse im gesamten StudySmarter Universum

(F) Gammal tenta

Örebro University

Zum Kurs
T9 tenta

Lund University

Zum Kurs
O0092H TENTA

Lulea University of Technology

Zum Kurs
Botanik tenta

Linköping University

Zum Kurs
Tentamen 1.1

Zuyd University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Tenta
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Tenta