Socjologia at Pedagogical University Of Kielce | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Socjologia an der Pedagogical University of Kielce

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Socjologia Kurs an der Pedagogical University of Kielce zu.

TESTE DEIN WISSEN
Cechy ponowoczesności 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Wzrost roli mass mediów 
 • Wzrost roli informacji 
 • Kultura masowa
 • Wzrost konsumpcji 
 • Koczowniczy tryb życia 
 • Kryzys tożsamości 
 • Władza utajona 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Zygmunt Bauman 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
To polski socjolog, filozof i eseista. Jeden z twórców koncepcji postmodernizmu - ponowoczesności. Autor ponad 50 książek m.in nowoczesność i zagłada
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Cechy procesu globalizacji 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Rozwój nowoczesnej technologii 
 • Rozbudowana sieć zależności ekonomicznych, finansowych, kulturowych, plitycznych 
 • Pojawienie się nowych form organizacji 
 • Pojawienie się nowych kategorii społecznych 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Globalizacja
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, kulturowych, plitycznych, finansowych i ideologicznych między społecznościami ludzkimi. Prowadzi to do tworzenia więzi społecznych, solidarności w skali lokalnej i ponad narodowej 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kultura popoluarna 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultura masowa, kultura ogólnodostępna, przystępna cenowo i łatwa w odbiorze, przeznaczona dla szerokiego grona odbiroców z różnych grup społecznych 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kultura wysoka 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Przekazywana w 2 układzie przekazu kultury 
 • Zostaje uznana za wysoka przez autorytety 
 • Kontakt twórcy z odbiorca jest bezpośredni np. Koncert 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Trzeci układ 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultura masowa 
 • Przekazywana w sposób pośredni za pomocą o takich odbiorników jak internet, radio, tv
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Drugi układ 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultura elitarna
 • Kontakt twórcy z odbiorca jest bezpośredni 
 • Wyraźny podział na twórców i odbiorców 
 • Kontakt odbywa się w przeznaczonych do tego miejscach i podlega określony regułom np. Teatr 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Pierwszy układ
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Bezpośredni kontakt twórcy z odbiorca
 • Brak podziału na twórców i odbiorców 
 • Występuje w społeczeństwach pierowtnyhc, grupach koleżeńskich, społecznych i lokalnych 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Typy kultury 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultura społeczna 
Odnosi się do stosunków między ludźmi 
 • Kultura symboliczna
Kultura muzyczna, literacka itp. 
 • Kultura bytu 
Wytwory związane z produkcją, dystrybucja i usługami które mają za zadanie zaspokoić naturalne potrzeby człowieka 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kultura jako specyficznie ludzki twór 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Kultura obejmuje całość życia człowieka 
Wpływa na wszystko co i jak robimy 
 • Nie ma Char. Wartościującego
Nie ma człowieka bez kultury 
 • Twór zbiorowy 
Kultura powstaje i rozwija się w wyniku kontaktów międzyludzkich
 • Narasta i przekształca się w czasie 
Doświadczenie zebrane i przekazywane z pokolenia na pokolenie 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kultura 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jest specyficznie ludzkim tworem. Kultura to wszystko co zostało stworzone przez człowieka, nabyte przez uczenie i przekazane dalszym pokoleniom 
Lösung ausblenden
 • 352 Karteikarten
 • 15 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Socjologia Kurs an der Pedagogical University of Kielce - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Cechy ponowoczesności 
A:
 • Wzrost roli mass mediów 
 • Wzrost roli informacji 
 • Kultura masowa
 • Wzrost konsumpcji 
 • Koczowniczy tryb życia 
 • Kryzys tożsamości 
 • Władza utajona 
Q:
Zygmunt Bauman 
A:
To polski socjolog, filozof i eseista. Jeden z twórców koncepcji postmodernizmu - ponowoczesności. Autor ponad 50 książek m.in nowoczesność i zagłada
Q:
Cechy procesu globalizacji 
A:
 • Rozwój nowoczesnej technologii 
 • Rozbudowana sieć zależności ekonomicznych, finansowych, kulturowych, plitycznych 
 • Pojawienie się nowych form organizacji 
 • Pojawienie się nowych kategorii społecznych 
Q:
Globalizacja
A:
Proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, kulturowych, plitycznych, finansowych i ideologicznych między społecznościami ludzkimi. Prowadzi to do tworzenia więzi społecznych, solidarności w skali lokalnej i ponad narodowej 
Q:
Kultura popoluarna 
A:
 • Kultura masowa, kultura ogólnodostępna, przystępna cenowo i łatwa w odbiorze, przeznaczona dla szerokiego grona odbiroców z różnych grup społecznych 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Kultura wysoka 
A:
 • Przekazywana w 2 układzie przekazu kultury 
 • Zostaje uznana za wysoka przez autorytety 
 • Kontakt twórcy z odbiorca jest bezpośredni np. Koncert 
Q:
Trzeci układ 
A:
 • Kultura masowa 
 • Przekazywana w sposób pośredni za pomocą o takich odbiorników jak internet, radio, tv
Q:
Drugi układ 
A:
 • Kultura elitarna
 • Kontakt twórcy z odbiorca jest bezpośredni 
 • Wyraźny podział na twórców i odbiorców 
 • Kontakt odbywa się w przeznaczonych do tego miejscach i podlega określony regułom np. Teatr 

Q:
Pierwszy układ
A:
 • Bezpośredni kontakt twórcy z odbiorca
 • Brak podziału na twórców i odbiorców 
 • Występuje w społeczeństwach pierowtnyhc, grupach koleżeńskich, społecznych i lokalnych 
Q:
Typy kultury 
A:
 • Kultura społeczna 
Odnosi się do stosunków między ludźmi 
 • Kultura symboliczna
Kultura muzyczna, literacka itp. 
 • Kultura bytu 
Wytwory związane z produkcją, dystrybucja i usługami które mają za zadanie zaspokoić naturalne potrzeby człowieka 
Q:
Kultura jako specyficznie ludzki twór 
A:
 • Kultura obejmuje całość życia człowieka 
Wpływa na wszystko co i jak robimy 
 • Nie ma Char. Wartościującego
Nie ma człowieka bez kultury 
 • Twór zbiorowy 
Kultura powstaje i rozwija się w wyniku kontaktów międzyludzkich
 • Narasta i przekształca się w czasie 
Doświadczenie zebrane i przekazywane z pokolenia na pokolenie 
Q:
Kultura 
A:
Jest specyficznie ludzkim tworem. Kultura to wszystko co zostało stworzone przez człowieka, nabyte przez uczenie i przekazane dalszym pokoleniom 
Socjologia

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Socjologia Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Sociologia

Centro Regional Universitário de Espiríto Santo do Pinhal

Zum Kurs
socjologia

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
Socjologia

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
Sociologia

Pontificia Universidad Catolica de Chile

Zum Kurs
sociologia

University of Calabria

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Socjologia
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Socjologia