Tentamen HT21 at Örebro University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Tentamen HT21 an der Örebro University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Tentamen HT21 Kurs an der Örebro University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Vart är umbilicalartärerna och umbilicalvenen anslutna i fostercirkulationen?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Umbilicalartärer är anslutna till arteria Iliaca interna. 


Umbilicalvenen är ansluten till v. cava inferior

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad karaktäriserar ett PCO-ovarie?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Flera likstora randställda antralfolliklar till skillnad från olikstora folliklar i olika mognadsfas i normala ovarier.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Patofysiologi bakom PCO?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Påverkad pulsatil frisättning av GnRH.

- LH är högt i relation till FSH.

- Ger luteinisering tidigareläggs --> ingen eller få folliklar mognar

- Ovulation uteblir ofta

- Folliklar stannar av i liknande stadier, därav likstora randställda antralfolliklar

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vart produceras och vart verkar de olika hormonen som är delaktiga i amning? Vart i bröstet påverkar det?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Prolaktin:

- Produceras & utsöndras i hypofysens framlob. Ger mjölkproduktion i alveolarcellerna

Oxytocin:

- Produceras i hypotalamus, utsöndras i hypofysens baklob, påverkar myoepiteliala celler till kontraktion och utdrivning

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är symtomen för mastit? Hur uppkommer det?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Det är en tilltäppt mjölkgång under amning. Det ger överfulla alveoler som kan pressa mjölk ut i vävnaden och därmed starta en inflammatorisk reaktion. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Skillnad av lågt coverage vs högt coverage för betydelse?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Medan sekvensering med lågt coverage erbjuder låg kostnad men otillräcklig vid detektion av sällsynta varianter, kan hög täckning upptäcka i princip alla varianter men till en hög kostnad.


Inte lika "noggrann" analys av genomet, sällsynta mutationer kan missas? Ish

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Tre kännetecken för om man bör misstänka ärftlighet som klinisk genetiker?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Flera generationer drabbade

- Yngre insjuknandeålder

- Karakteristisk fenotyp

- Relaterade cancerformer (bröst-ovariecancer)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur påverkar RS-viruset luftvägarnas celler? Vad står RS för?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Respiratory syncytial virus :
- Destruerar flimmerhår

- Infekterar och dödar luftvägsepitelceller

- Cellmembranen luckras upp & klistrar ihop cellerna --> segt klister

- Obstruerar små luftvägar

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är energibehovet hos barn i 1 månaders, 1 års och 10 års ålder?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

100, 90, 70 kcal/kg

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Faktorer under graviditeten:

 • - Mamman röker under graviditeten.
 • - Fetma hos mamman vid graviditetens start eller snabb viktökning under graviditeten.
 • - Mamman har graviditetsdiabetes.

Faktorer under tidig ålder:

 • - Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år (tidig adiposity rebound).
 • - Barn med hög födelsevikt eller barn med låg födelsevikt och snabb tillväxt.
 • - Barn med övervikt har en ökad risk att utveckla fetma.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

När ska man misstänka underliggande sjukdom eller syndrom bakom fetma?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sällsynta former av fetma är s k syndromfetma. Dessa individer har fetma i kombination med andra avvikelser i olika organsystem. 

- Kortvuxenhet

- Utvecklingsförsening

- Hormonella 

- Neurologiska avvikelser 

 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

När använder man sedering för att kunna göra MR på barn?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

6 mån-6 år

Lösung ausblenden
 • 3708 Karteikarten
 • 128 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Tentamen HT21 Kurs an der Örebro University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Vart är umbilicalartärerna och umbilicalvenen anslutna i fostercirkulationen?

A:

Umbilicalartärer är anslutna till arteria Iliaca interna. 


Umbilicalvenen är ansluten till v. cava inferior

Q:

Vad karaktäriserar ett PCO-ovarie?

A:

Flera likstora randställda antralfolliklar till skillnad från olikstora folliklar i olika mognadsfas i normala ovarier.

Q:

Patofysiologi bakom PCO?

A:

Påverkad pulsatil frisättning av GnRH.

- LH är högt i relation till FSH.

- Ger luteinisering tidigareläggs --> ingen eller få folliklar mognar

- Ovulation uteblir ofta

- Folliklar stannar av i liknande stadier, därav likstora randställda antralfolliklar

Q:

Vart produceras och vart verkar de olika hormonen som är delaktiga i amning? Vart i bröstet påverkar det?

A:

Prolaktin:

- Produceras & utsöndras i hypofysens framlob. Ger mjölkproduktion i alveolarcellerna

Oxytocin:

- Produceras i hypotalamus, utsöndras i hypofysens baklob, påverkar myoepiteliala celler till kontraktion och utdrivning

Q:

Vad är symtomen för mastit? Hur uppkommer det?

A:

Det är en tilltäppt mjölkgång under amning. Det ger överfulla alveoler som kan pressa mjölk ut i vävnaden och därmed starta en inflammatorisk reaktion. 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Skillnad av lågt coverage vs högt coverage för betydelse?

A:

Medan sekvensering med lågt coverage erbjuder låg kostnad men otillräcklig vid detektion av sällsynta varianter, kan hög täckning upptäcka i princip alla varianter men till en hög kostnad.


Inte lika "noggrann" analys av genomet, sällsynta mutationer kan missas? Ish

Q:

Tre kännetecken för om man bör misstänka ärftlighet som klinisk genetiker?

A:

- Flera generationer drabbade

- Yngre insjuknandeålder

- Karakteristisk fenotyp

- Relaterade cancerformer (bröst-ovariecancer)

Q:

Hur påverkar RS-viruset luftvägarnas celler? Vad står RS för?

A:

Respiratory syncytial virus :
- Destruerar flimmerhår

- Infekterar och dödar luftvägsepitelceller

- Cellmembranen luckras upp & klistrar ihop cellerna --> segt klister

- Obstruerar små luftvägar

Q:

Vad är energibehovet hos barn i 1 månaders, 1 års och 10 års ålder?

A:

100, 90, 70 kcal/kg

Q:

Riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn?


A:

Faktorer under graviditeten:

 • - Mamman röker under graviditeten.
 • - Fetma hos mamman vid graviditetens start eller snabb viktökning under graviditeten.
 • - Mamman har graviditetsdiabetes.

Faktorer under tidig ålder:

 • - Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år (tidig adiposity rebound).
 • - Barn med hög födelsevikt eller barn med låg födelsevikt och snabb tillväxt.
 • - Barn med övervikt har en ökad risk att utveckla fetma.
Q:

När ska man misstänka underliggande sjukdom eller syndrom bakom fetma?

A:

Sällsynta former av fetma är s k syndromfetma. Dessa individer har fetma i kombination med andra avvikelser i olika organsystem. 

- Kortvuxenhet

- Utvecklingsförsening

- Hormonella 

- Neurologiska avvikelser 

 

Q:

När använder man sedering för att kunna göra MR på barn?

A:

6 mån-6 år

Tentamen HT21

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Tentamen HT21 Kurse im gesamten StudySmarter Universum

inför tentamen

Swedish University of Agricultural Sciences

Zum Kurs
Tentamen 4.2

Zuyd University

Zum Kurs
Tentamen 4.1

Zuyd University

Zum Kurs
TENTAMEN PHILO

Radboud University

Zum Kurs
Tentamen 1.1

Zuyd University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Tentamen HT21
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Tentamen HT21