RespCirk at Örebro University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für RespCirk an der Örebro University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen RespCirk Kurs an der Örebro University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Under vilken arytmi hamnar AV-block?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bradyarytmi

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur delas takykardier in?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Supraventrikuläratakykardier

Ventrikuläratakykardier


ELLER


Takykardi med smala QRS-komplex (under 120 ms)

Takykardi med breda QRS-komplex

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

När bör klinisk misstanke finnas om KOL-diagnos?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Exponering för luftrörsskadliga ämnen som damm/asbest/rökning >35 åå 

- Återkommande bronkitepisod, långvarig förkylning

- Luftvägssymtom, hosta, sputum, andfåddhet, pip i bröstet

- Sämre fysisk prestationsförmåga

- Hjärtsjukdom

- Tobak

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur kan bradyarytmier behandlas?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Sätt ut pulssänkande lm

- Isoprenalin vid symtom - betastimulerare IV

- Temporär pacemaker

- Transkutan/extern pacing

- Permanent pacemaker

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur visar sig AVNRT?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Saknar P-vågor, försvinner i QRS. 
Kort RP-takykardi
Kammarfrekvens 150-250 slag/min

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka typer av AV-block finns det?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Typ I: PQ > 220ms – Förlängd PQ-tid men kommer alltid QRS efter

Typ II: 
Mobitz typ I: Gradvis förlängning av PQ-tiden, tills en QRS försvinner 
Mobitz typ II: Tämligen konstant PQ-tid. Vissa impulser blockeras, regelbundet/oregelbundet


Typ III: total AV-dissociation – ingen relation mellan P-våg och QRS

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är gränserna för normal QT-tid? 

(QTc)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

QTC för

Män = <0,45s

Kvinnor = <0,47s

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Med vilka labprover kan man leta riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Blodsocker, diabetes

- Totalkolesterol

- HLD (bra kolesterol, godartad då det tar kolesterolet till förbränning)

- LDL kolesterol, dåligt

- Triglycerider

- p-urat (indikator på gikt, preeklampsi)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hur fungerar Tiazider? Exempel på tiaziddiuretika?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hämmar resorption av klorid- och natriumjoner i njurtubuli, pat kissar mer. 

Tiazider har ändelsen -tiazid,

t.ex. Bendroflumetiazid, hydroflumetiazid, hydroklortiazid


 • Ben dro flume tiazid - BEN är DRO (fun fact: dro betyoder hydroponic grown weed, alltså gräs odlat i extra fuktig miljö. Tänk att benet är fuktigt) i FLUMEride pga tiazider. Tänk att någon kissat ner sig så benet är fuktigt i flumeride, iom att tiazider ökar diures. TiazID klorID. 
  Ben = dro i flume ride pga tiazid /klorID, Natrium/Njurtubuli


 • Läkemedel som innehåller hydroklortiazid, till exempel Esidrex och Hydroklortiazid.
 • Läkemedel som innehåller bendroflumetiazid, till exempel Salures och Bendroflumetiazid.
 • Läkemedel som innehåller klortalidon och har en tiazidliknande effekt till exempel Hygropax.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka laboratorieprover bör tas för att bedöma hypertonin?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Blodstatus (utesluta ex. polycytemi)

- P-kalium (utesluta hypokalemi som orsak)

- P-kalcium/albumin (högt kalcium pga HPT som orsak bakom blodtrycket) albumin som överblick av njurfunktion

- TSH (hypo/hypertyreos kan orsaka högt bt pga. stela kärl respektive ökad hormonproduktion av adrenalin/NA)

- ALAT/ASAT (leverfunktion i hepatocyter)

- Gamma-GT (alkoholintag)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vad är viktigt i anamnesen vid utredning av hypertoni?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Hereditet hos förstagradssläktingar

- Socioekonomisk status med civilstånd, arbete och social belastning (stress, fysisk aktivitet)

- Livsstil vad häller tobak, alhokol, droger, kost (saltintag och lakrits), fysisk aktivitet

- Symtom, om trötthet, yrsel, illamående, huvudvärk, huvudvärksattacker och flusher, etc

- Andra sjukdomar, riskfaktorer som IHD, perifer kärlsjukdom, stroke, njursjukdom, diabetes, psykiatrisk sjudom

- Läkemedel, kortison, NSAID, p-piller, m.fl.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka är de olika gränserna för högt BT om man mäter det i hemmet, på mottagning, 24 h, dagtid, nattetid etc?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

På vårdmottagning

≥ 140och/eller≥ 90

Dagtid (vaken)

≥ 135och/eller≥ 85

Nattetid (sömn)

≥ 120och/eller≥ 70

Dygn

≥ 130och/eller≥ 80

I hemmet

≥ 135och/eller≥ 85
Lösung ausblenden
 • 3708 Karteikarten
 • 128 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen RespCirk Kurs an der Örebro University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Under vilken arytmi hamnar AV-block?

A:

Bradyarytmi

Q:

Hur delas takykardier in?

A:

Supraventrikuläratakykardier

Ventrikuläratakykardier


ELLER


Takykardi med smala QRS-komplex (under 120 ms)

Takykardi med breda QRS-komplex

Q:

När bör klinisk misstanke finnas om KOL-diagnos?

A:

- Exponering för luftrörsskadliga ämnen som damm/asbest/rökning >35 åå 

- Återkommande bronkitepisod, långvarig förkylning

- Luftvägssymtom, hosta, sputum, andfåddhet, pip i bröstet

- Sämre fysisk prestationsförmåga

- Hjärtsjukdom

- Tobak

Q:

Hur kan bradyarytmier behandlas?

A:

- Sätt ut pulssänkande lm

- Isoprenalin vid symtom - betastimulerare IV

- Temporär pacemaker

- Transkutan/extern pacing

- Permanent pacemaker

Q:

Hur visar sig AVNRT?

A:

Saknar P-vågor, försvinner i QRS. 
Kort RP-takykardi
Kammarfrekvens 150-250 slag/min

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Vilka typer av AV-block finns det?

A:

Typ I: PQ > 220ms – Förlängd PQ-tid men kommer alltid QRS efter

Typ II: 
Mobitz typ I: Gradvis förlängning av PQ-tiden, tills en QRS försvinner 
Mobitz typ II: Tämligen konstant PQ-tid. Vissa impulser blockeras, regelbundet/oregelbundet


Typ III: total AV-dissociation – ingen relation mellan P-våg och QRS

Q:

Vad är gränserna för normal QT-tid? 

(QTc)

A:

QTC för

Män = <0,45s

Kvinnor = <0,47s

Q:

Med vilka labprover kan man leta riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom?

A:

- Blodsocker, diabetes

- Totalkolesterol

- HLD (bra kolesterol, godartad då det tar kolesterolet till förbränning)

- LDL kolesterol, dåligt

- Triglycerider

- p-urat (indikator på gikt, preeklampsi)

Q:

Hur fungerar Tiazider? Exempel på tiaziddiuretika?

A:

Hämmar resorption av klorid- och natriumjoner i njurtubuli, pat kissar mer. 

Tiazider har ändelsen -tiazid,

t.ex. Bendroflumetiazid, hydroflumetiazid, hydroklortiazid


 • Ben dro flume tiazid - BEN är DRO (fun fact: dro betyoder hydroponic grown weed, alltså gräs odlat i extra fuktig miljö. Tänk att benet är fuktigt) i FLUMEride pga tiazider. Tänk att någon kissat ner sig så benet är fuktigt i flumeride, iom att tiazider ökar diures. TiazID klorID. 
  Ben = dro i flume ride pga tiazid /klorID, Natrium/Njurtubuli


 • Läkemedel som innehåller hydroklortiazid, till exempel Esidrex och Hydroklortiazid.
 • Läkemedel som innehåller bendroflumetiazid, till exempel Salures och Bendroflumetiazid.
 • Läkemedel som innehåller klortalidon och har en tiazidliknande effekt till exempel Hygropax.


Q:

Vilka laboratorieprover bör tas för att bedöma hypertonin?

A:

- Blodstatus (utesluta ex. polycytemi)

- P-kalium (utesluta hypokalemi som orsak)

- P-kalcium/albumin (högt kalcium pga HPT som orsak bakom blodtrycket) albumin som överblick av njurfunktion

- TSH (hypo/hypertyreos kan orsaka högt bt pga. stela kärl respektive ökad hormonproduktion av adrenalin/NA)

- ALAT/ASAT (leverfunktion i hepatocyter)

- Gamma-GT (alkoholintag)

Q:

Vad är viktigt i anamnesen vid utredning av hypertoni?

A:

- Hereditet hos förstagradssläktingar

- Socioekonomisk status med civilstånd, arbete och social belastning (stress, fysisk aktivitet)

- Livsstil vad häller tobak, alhokol, droger, kost (saltintag och lakrits), fysisk aktivitet

- Symtom, om trötthet, yrsel, illamående, huvudvärk, huvudvärksattacker och flusher, etc

- Andra sjukdomar, riskfaktorer som IHD, perifer kärlsjukdom, stroke, njursjukdom, diabetes, psykiatrisk sjudom

- Läkemedel, kortison, NSAID, p-piller, m.fl.

Q:

Vilka är de olika gränserna för högt BT om man mäter det i hemmet, på mottagning, 24 h, dagtid, nattetid etc?

A:

På vårdmottagning

≥ 140och/eller≥ 90

Dagtid (vaken)

≥ 135och/eller≥ 85

Nattetid (sömn)

≥ 120och/eller≥ 70

Dygn

≥ 130och/eller≥ 80

I hemmet

≥ 135och/eller≥ 85
RespCirk

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten RespCirk Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Respi

Universidad Nacional de Córdoba

Zum Kurs
respi

Western Mindanao State University

Zum Kurs
respi

University of Pangasinan

Zum Kurs
RESP PBL

University of Birmingham

Zum Kurs
respi

HUG - Univ. Hospitals of Geneva

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden RespCirk
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen RespCirk