(F) Gammal Tenta at Örebro University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für (F) Gammal tenta an der Örebro University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen (F) Gammal tenta Kurs an der Örebro University zu.

TESTE DEIN WISSEN
Oxiaditiv fosforylisering av ADP
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Syre kommer in och binder H+ och blir H2O + Energi 
Energin går åt att omvandla ADP + P - > ATP
Sker i cellens mitokondrie
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hur kan fett användas av muskelcellen som energikälla under arbete? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Triglycerider från fettvävnad genomgår först lipolys och spjäklas sedan till glycerol + fettsyror.
Glycerolet hamnar i glykosen och fortsätter sedan genom den aeroba energiomsättningen.
Fettsyrorna genomgår betaoxidation och blir till AcetylCoA
Fortsätter sedan till citronsyracykeln och elektrontransportkedjan
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad heter den viktiga del av muskelcellen där aeroba processer (metabolism av fett) sker 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Mitokondrien
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Förklara varför fett inte används som energikälla vid korta och explosiva arbeten 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Det tar längre tid för energiomsättningen av fett då spjälkningen sker aerobt och då behöver syre 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ange vilken som är den huvudsakliga energikällan vid kota och högintensiva arbeten 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Anaerob spjälkning av PCr (Kreatinfosfat processen) 
Ger mycket ATP men bara under några sekunders arbete 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Redogör för skelettmuskelns kontraktionsmekanism
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Nervinplus skickas genom en efferent notorisk nerv
Signalen når nervändsslutet till en synaps kopplad till en muskelcell så skickas signalsubstansen
Acetylkolin går genom synapsen in i synapsklyftan - når muskelcellens repetorer
Sakromerna förkortas 
Signal åker genom T-rören - Kalcium skickas ut från SR
Kalcium binder till troponin 
Tropomysium flyttar på sig 
ATP spjäklas till ADP + P
Myosinhuvudet sträcker på sig, tar tag om aktinet 
Bildas korsbryggor, årtag. Sakromen förkortas 
Korsbryggor bryta 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Beskriv vad en myelinisering av nervceller innebär 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Finns myelinskidor runt nervceller
Gör att ledningshastigheten hos Axonet blir snabbt
Myelisiringen är inte fullbordad hos barn 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Beskriv hur hjärtat själv styr hu fort det slår (Inre Reglering) 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Hjärtats högra förmak = sinusknutan och AV-knutan
Sinusknutan = Hjärtats taktgivare, sänder ut impulser
Sinusknutan sänder ut en elektrisk impuls över förmaken som gör att det kontraheras 
Impulsen förtröjs av AV-knutan så att förmaken hinner kontraheras färdigt 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Beskriv på vilket sätt yttre faktorer kan påverka att hjärtat slår 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Parasympatiska nervsystemet får pulsen att minska. Utan det parasympatiska nervsystemet så hade inte Reglering skapat en vilopuls på 100 s/m
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Normalt resultat på blodtryck 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
120/80
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Blodtrycket två värden 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Systoliskt blodtryck = Högsta trycket i artärerna när hjärtat kontraheras 
Diastoliskt blodtryck = Lägsta trycket när hjrtsr vilar mellan varje sammandragning
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kroppens 3 muskelfibrer 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Typ 1
Typ 2a
Typ 2X
Lösung ausblenden
  • 3708 Karteikarten
  • 128 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen (F) Gammal tenta Kurs an der Örebro University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Oxiaditiv fosforylisering av ADP
A:
Syre kommer in och binder H+ och blir H2O + Energi 
Energin går åt att omvandla ADP + P - > ATP
Sker i cellens mitokondrie
Q:
Hur kan fett användas av muskelcellen som energikälla under arbete? 
A:
Triglycerider från fettvävnad genomgår först lipolys och spjäklas sedan till glycerol + fettsyror.
Glycerolet hamnar i glykosen och fortsätter sedan genom den aeroba energiomsättningen.
Fettsyrorna genomgår betaoxidation och blir till AcetylCoA
Fortsätter sedan till citronsyracykeln och elektrontransportkedjan
Q:
Vad heter den viktiga del av muskelcellen där aeroba processer (metabolism av fett) sker 
A:
Mitokondrien
Q:
Förklara varför fett inte används som energikälla vid korta och explosiva arbeten 
A:
Det tar längre tid för energiomsättningen av fett då spjälkningen sker aerobt och då behöver syre 
Q:
Ange vilken som är den huvudsakliga energikällan vid kota och högintensiva arbeten 
A:
Anaerob spjälkning av PCr (Kreatinfosfat processen) 
Ger mycket ATP men bara under några sekunders arbete 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Redogör för skelettmuskelns kontraktionsmekanism
A:
Nervinplus skickas genom en efferent notorisk nerv
Signalen når nervändsslutet till en synaps kopplad till en muskelcell så skickas signalsubstansen
Acetylkolin går genom synapsen in i synapsklyftan - når muskelcellens repetorer
Sakromerna förkortas 
Signal åker genom T-rören - Kalcium skickas ut från SR
Kalcium binder till troponin 
Tropomysium flyttar på sig 
ATP spjäklas till ADP + P
Myosinhuvudet sträcker på sig, tar tag om aktinet 
Bildas korsbryggor, årtag. Sakromen förkortas 
Korsbryggor bryta 

Q:
Beskriv vad en myelinisering av nervceller innebär 
A:
Finns myelinskidor runt nervceller
Gör att ledningshastigheten hos Axonet blir snabbt
Myelisiringen är inte fullbordad hos barn 
Q:
Beskriv hur hjärtat själv styr hu fort det slår (Inre Reglering) 
A:
Hjärtats högra förmak = sinusknutan och AV-knutan
Sinusknutan = Hjärtats taktgivare, sänder ut impulser
Sinusknutan sänder ut en elektrisk impuls över förmaken som gör att det kontraheras 
Impulsen förtröjs av AV-knutan så att förmaken hinner kontraheras färdigt 

Q:
Beskriv på vilket sätt yttre faktorer kan påverka att hjärtat slår 
A:
Parasympatiska nervsystemet får pulsen att minska. Utan det parasympatiska nervsystemet så hade inte Reglering skapat en vilopuls på 100 s/m
Q:
Normalt resultat på blodtryck 
A:
120/80
Q:
Blodtrycket två värden 
A:
Systoliskt blodtryck = Högsta trycket i artärerna när hjärtat kontraheras 
Diastoliskt blodtryck = Lägsta trycket när hjrtsr vilar mellan varje sammandragning
Q:
Kroppens 3 muskelfibrer 
A:
Typ 1
Typ 2a
Typ 2X
(F) Gammal tenta

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten (F) Gammal tenta Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Tenta fysoligi

Royal lnstitute of Technology

Zum Kurs
T9 tenta

Lund University

Zum Kurs
O0092H TENTA

Lulea University of Technology

Zum Kurs
Tenta

Södertörn University College

Zum Kurs
Tenta

Örebro University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden (F) Gammal tenta
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen (F) Gammal tenta