Byggteknikk at Norwegian University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Byggteknikk an der Norwegian University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Byggteknikk Kurs an der Norwegian University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN

Hvilke 5 ulike celletyper har vi som har spesielle oppgaver i trevirke?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Trakeider, karceller, vedceller, margstråleceller, parenkymceller

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ventilasjonskanaler for avtrekk må isoleres for å redusere varmetap

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Sant

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket bruksområde har Eik?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Konstruksjoner, gulv, vinduer, dører, terskler, plugger, kledning og taktekking

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket av treslagene har størst skjærfasthet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ask

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Når oppnår vi fibermetningspunktet? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Når treet inneholder 30% bundet vann

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket treslag er ikke gjennomtrengelig når det kommer til impregnering?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Gran

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket av treslagene har størtst E-modul ved bøyning

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bjørk

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvordan er trykkfastheten i gran i forhold til strekk når treet blir belastet parallelt med fibrene?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Trykkfasthet er ca. halvparten av strekkfastheten

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ved hvilken belastning yter treet størst motstand?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Strekk

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvordan er treets akustiske egenskaper?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Tre er en av de beste lydabsorberende  materialene

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket av svaralternativene nedenfor er riktig? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bjørk har 50% høyere skjærfasthet enn gran

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilket av treslagene har best styrkeegenskaper?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Bjørk

Lösung ausblenden
  • 5896 Karteikarten
  • 177 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Byggteknikk Kurs an der Norwegian University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Hvilke 5 ulike celletyper har vi som har spesielle oppgaver i trevirke?

A:

Trakeider, karceller, vedceller, margstråleceller, parenkymceller

Q:

Ventilasjonskanaler for avtrekk må isoleres for å redusere varmetap

A:

Sant

Q:

Hvilket bruksområde har Eik?

A:

Konstruksjoner, gulv, vinduer, dører, terskler, plugger, kledning og taktekking

Q:

Hvilket av treslagene har størst skjærfasthet?

A:

Ask

Q:

Når oppnår vi fibermetningspunktet? 

A:

Når treet inneholder 30% bundet vann

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Hvilket treslag er ikke gjennomtrengelig når det kommer til impregnering?

A:

Gran

Q:

Hvilket av treslagene har størtst E-modul ved bøyning

A:

Bjørk

Q:

Hvordan er trykkfastheten i gran i forhold til strekk når treet blir belastet parallelt med fibrene?

A:

Trykkfasthet er ca. halvparten av strekkfastheten

Q:

Ved hvilken belastning yter treet størst motstand?

A:

Strekk

Q:

Hvordan er treets akustiske egenskaper?

A:

Tre er en av de beste lydabsorberende  materialene

Q:

Hvilket av svaralternativene nedenfor er riktig? 

A:

Bjørk har 50% høyere skjærfasthet enn gran

Q:

Hvilket av treslagene har best styrkeegenskaper?

A:

Bjørk

Byggteknikk

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Byggteknikk Kurse im gesamten StudySmarter Universum

teknik prov

Gotland University College

Zum Kurs
Ritteknik

Örebro University

Zum Kurs
Byggteknik ll

Örebro University

Zum Kurs
Bioteknik

Royal lnstitute of Technology

Zum Kurs
Interaktionsteknik

Umea University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Byggteknikk
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Byggteknikk