Biologia Komórki Sesja at Medical Academy In Lodz | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Biologia komórki sesja an der Medical Academy in Lodz

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Biologia komórki sesja Kurs an der Medical Academy in Lodz zu.

TESTE DEIN WISSEN

Co to jest jądro komórkowe?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Jądro komórkowe-  jest otoczone dwiema błonami (otoczka jądrowa). Jądro komórkowe komunikuje się z cytozolem przez kompleksy porów jądrowych. Zewnętrzna błona otoczki jądrowej pozostaje w ciągłości z błoną retikulum endoplazmatycznego.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co to jest potencjał błonowy?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Potencjał błonowy- jest to różnica potencjału elektrycznego występującego w poprzek błony komórkowej.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jaka jest rola cyklin w przebiegu cyklu komórkowego?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Cykliny przyłączają się do kinaz białkowych i tworzą kompleks zwany kinazami białkowymi zależnymi od cyklin. Aby możliwa była fosforylacja cyklina musi aktywować kinazy białkowe. Podsumowując aktywacja kompleksu jest konieczna do włączania kolejnych etapów cyklu komórkowego.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jakie są typy endocytozy?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Wyróżnia się dwa typy endocytozy:

- pinocytoza (picie)- wchłanianie płynów i małych cząsteczek przez pęcherzyki pinocytcarne.

- fagocytoza (jedzenie)- wchłanianie dużych cząsteczek takich jak mikroorganizmy i szczątki komórek przez duże pęcherzyki zwane fagosomami.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co to są lizosomy?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Lizosomy- są to małe woreczki zawierające enzymy trawienne. Degradują zużyte organelle oraz makrocząsteczki i cząsteczki pobrane do komórki na drodze endocytozy.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co to jest aparat Golgiego?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Aparat Golgiego- znajduje się w pobliżu jądra komórkowego. Odbiera białka i lipidy z retikulum endoplazmatycznego, modyfikuje a następnie przekazuje do innych przedziałów komórki.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co to są mitochondria?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Mitochondria- są organellum otoczonym dwiema błonami-gładką i pofałdowaną i są miejscem fosforylacji oksydacyjnej. Ich wewnętrzna błona jest wysoce wyspecjalizowana w produkcji ATP.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Mechanizm działania pompy sodowo-potasowej
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1) związanie Na+ z pompą w miejscach eksponowanych- inicjuje to aktywność ATP-azową.
2) ufosforylowanie przez ATP cytozolowej powierzchni pompy (ATP ulega rozszczepieniu i powstaje ADP, a grupa fosforanowa przyłącza się wysokoenergetycznym wiązaniem do białka pompy- czyli pompa ulega ufosforylowaniu)- wywołuje to zmianę konformacji białka na taką która pozwoli przenieść Na+ przez błonę, uwolnić je na zewnątrz komórki i wyeksponować miejsce wiążące dla K+.
3) wysokoenergetyczne wiązanie grupy fosforanowej z białkiem dostarcza energii zasilającej zmianę konformacyjną. Odbywa się związanie K+ przy powierzchni zewnątrzkomórkowej- umożliwia to defosforylację.
4) następuje defosforylacja umożliwiająca powrót białka do jego wyjściowej konformacji.
5) defosforylacja umożliwia przeniesienie K+ przez błonę i uwolnienie go do środka komórki.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Rodzaje transportu przez przenośniki

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

uniport- 1 cząsteczka w jednym kierunku.

- symport- 2 cząsteczki w jednym kierunku 

- antyport- 2 cząsteczki w przeciwnych kierunkach
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Na czym polega cykl Calvina?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Cykl Calvina polega na wytwarzaniu 6 węglowych cukrów z asymilowanego z powietrza CO2 oraz ATP i NADPH wytworzonych w fazie jasnej fotosyntezy.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Rodzaje transportu przez błony

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Transport bierny (dyfuzja ułatwiona)-  zachodzi 

spontanicznie, zgodnie z gradientem stężeń i 

nie wymaga doprowadzenia energii. Taki 

transport może być prowadzony zarówno 

przez przenośnik jak i kanał.

- Transport aktywny- wymaga doprowadzenia energii 

ponieważ jest to transport cząsteczek lub jonów wbrew 

gradientowi stężeń

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Mechanizm transportu glukozy

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Transport glukozy ze światła jelita odbywa się 

na zasadzie symportu glukozy z Na i uniportu.


1) związanie Na indukuje w białku zmianę konformacyjną, 

która zwiększa powinowactwo białka do glukozy.

2) zachodzi symport glukozy i Na ze światła jelita do 

komórek nabłonkowych.

3) następnie glukoza przedostaje się do płynu 

zewnątrzkomórkowego na zasadzie biernego

uniportu- zgodnie z gradientem stężeń.

Lösung ausblenden
  • 2013 Karteikarten
  • 103 Studierende
  • 7 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Biologia komórki sesja Kurs an der Medical Academy in Lodz - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Co to jest jądro komórkowe?

A:

Jądro komórkowe-  jest otoczone dwiema błonami (otoczka jądrowa). Jądro komórkowe komunikuje się z cytozolem przez kompleksy porów jądrowych. Zewnętrzna błona otoczki jądrowej pozostaje w ciągłości z błoną retikulum endoplazmatycznego.


Q:

Co to jest potencjał błonowy?

A:

Potencjał błonowy- jest to różnica potencjału elektrycznego występującego w poprzek błony komórkowej.

Q:
Jaka jest rola cyklin w przebiegu cyklu komórkowego?
A:
Cykliny przyłączają się do kinaz białkowych i tworzą kompleks zwany kinazami białkowymi zależnymi od cyklin. Aby możliwa była fosforylacja cyklina musi aktywować kinazy białkowe. Podsumowując aktywacja kompleksu jest konieczna do włączania kolejnych etapów cyklu komórkowego.
Q:

Jakie są typy endocytozy?

A:

Wyróżnia się dwa typy endocytozy:

- pinocytoza (picie)- wchłanianie płynów i małych cząsteczek przez pęcherzyki pinocytcarne.

- fagocytoza (jedzenie)- wchłanianie dużych cząsteczek takich jak mikroorganizmy i szczątki komórek przez duże pęcherzyki zwane fagosomami.

Q:

Co to są lizosomy?

A:

Lizosomy- są to małe woreczki zawierające enzymy trawienne. Degradują zużyte organelle oraz makrocząsteczki i cząsteczki pobrane do komórki na drodze endocytozy.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Co to jest aparat Golgiego?

A:

Aparat Golgiego- znajduje się w pobliżu jądra komórkowego. Odbiera białka i lipidy z retikulum endoplazmatycznego, modyfikuje a następnie przekazuje do innych przedziałów komórki.


Q:

Co to są mitochondria?

A:

Mitochondria- są organellum otoczonym dwiema błonami-gładką i pofałdowaną i są miejscem fosforylacji oksydacyjnej. Ich wewnętrzna błona jest wysoce wyspecjalizowana w produkcji ATP.

Q:
Mechanizm działania pompy sodowo-potasowej
A:
1) związanie Na+ z pompą w miejscach eksponowanych- inicjuje to aktywność ATP-azową.
2) ufosforylowanie przez ATP cytozolowej powierzchni pompy (ATP ulega rozszczepieniu i powstaje ADP, a grupa fosforanowa przyłącza się wysokoenergetycznym wiązaniem do białka pompy- czyli pompa ulega ufosforylowaniu)- wywołuje to zmianę konformacji białka na taką która pozwoli przenieść Na+ przez błonę, uwolnić je na zewnątrz komórki i wyeksponować miejsce wiążące dla K+.
3) wysokoenergetyczne wiązanie grupy fosforanowej z białkiem dostarcza energii zasilającej zmianę konformacyjną. Odbywa się związanie K+ przy powierzchni zewnątrzkomórkowej- umożliwia to defosforylację.
4) następuje defosforylacja umożliwiająca powrót białka do jego wyjściowej konformacji.
5) defosforylacja umożliwia przeniesienie K+ przez błonę i uwolnienie go do środka komórki.
Q:

Rodzaje transportu przez przenośniki

A:

uniport- 1 cząsteczka w jednym kierunku.

- symport- 2 cząsteczki w jednym kierunku 

- antyport- 2 cząsteczki w przeciwnych kierunkach
Q:

Na czym polega cykl Calvina?

A:
Cykl Calvina polega na wytwarzaniu 6 węglowych cukrów z asymilowanego z powietrza CO2 oraz ATP i NADPH wytworzonych w fazie jasnej fotosyntezy.
Q:

Rodzaje transportu przez błony

A:

- Transport bierny (dyfuzja ułatwiona)-  zachodzi 

spontanicznie, zgodnie z gradientem stężeń i 

nie wymaga doprowadzenia energii. Taki 

transport może być prowadzony zarówno 

przez przenośnik jak i kanał.

- Transport aktywny- wymaga doprowadzenia energii 

ponieważ jest to transport cząsteczek lub jonów wbrew 

gradientowi stężeń

Q:

Mechanizm transportu glukozy

A:

Transport glukozy ze światła jelita odbywa się 

na zasadzie symportu glukozy z Na i uniportu.


1) związanie Na indukuje w białku zmianę konformacyjną, 

która zwiększa powinowactwo białka do glukozy.

2) zachodzi symport glukozy i Na ze światła jelita do 

komórek nabłonkowych.

3) następnie glukoza przedostaje się do płynu 

zewnątrzkomórkowego na zasadzie biernego

uniportu- zgodnie z gradientem stężeń.

Biologia komórki sesja

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Eine der Biologia komórki sesja Zusammenfassungen auf StudySmarter | Medical Academy in Lodz

CYTOSZKIELET

Co to jest cytoszkielet?

Cytoszkielet- jest to złożona sieć filamentów białkowych które przenikają cytoplazmy. Pomaga on utrzymać kształt komórki oraz podlega on ciągłej reorganizacji- dzięki temu umożliwia komórce ruch. 

Filamenty pośrednie 

Filamenty pośrednie- są bardzo wytrzymałe, dzięki temu nadają komórce wytrzymałość mechaniczną (czyli między innymi odporność na rozciąganie komórek). Filamenty pośrednie znajdują się w cytoplazmie w większości komórek zwierzęcych oraz można zaobserwować je w jądrze komórkowym gdzie tworzą blaszka jądrową która wzmacnia otoczkę jądrową.Podział filamentów pośrednich

1) filamenty keratynowe- występują w komórkach nabłonka. Przenikają one wnętrze komórek nabłonka z jednej strony na drugą. Jeżeli jedna komórka przylega do drugiej to ich filamenty keratynowe są połączone pośrednio poprzez desmosomy (czyli połączenia międzykomórkowe)

2) neurofilamenty są umiejscowione wzdłuż aksonu w komórek nerwowych kręgowców gdzie pełnią funkcję wzmacniającą i stabilizującą.

3) laminy jądrowe- występują we wszystkich komórkach zwierzęcych i ich funkcją jest wzmacnianie otoczki jądrowej. Laminy jądrowe są zbudowane z białek zwanych laminami.

Mikrotubule

Mikrotubule- są to długie, sztywne, puste w środku struktury zbudowane z białka tubuliny. W komórkach eukariotycznych organizują cytoplazmę i kierują transportem wewnątrzkomórkowym (tworzą szlaki wzdłuż których mogą być transportowane pęcherzyki organella i inne składniki komórki). Mikrotubule wyrastają z centrosomu czyli struktury znajdującej się w pobliżu środka komórki.Budowa mikrotubul

Mikrotubule są zbudowane z podjednostek- cząsteczek tubuliny. Każda cząsteczka tubuliny jest dimerem zbudowanym z dwóch białek globularnych czyli tubuliny alfa i tubuliny beta. Mikrotubule wykazują polarność dzięki temu mogą prowadzić ukierunkowany transport wewnątrzkomórkowy.


Rola centrosomu

Jest to struktura znajdująca się w pobliżu jądra komórkowego- organizuje ona mikrotubule w układ promieniujący od jądra poprzez cytoplazmę. Centrosom składa się z pary centroli.


Dynamiczna niestabilność- jest to szybkie przełączanie się między wzrostem i kurczeniem się mikrotubuli.


Białka motoryczne mikrotubul

Białka motoryczne wykorzystują energię z hydrolizy ATP do przemieszczania się wzdłuż mikrotubuli- czyli odpowiadają za kierowanie transportu wewnątrzkomórkowego. Ponieważ białka motoryczne mają zdolność do łączenia się z innymi składnikami komórki mogą transportować je wzdłuż filamentów.

Dzielą się na:

- kinezyny- przemieszczają się w kierunku plus mikrotubuli (od ciała komórki na zewnątrz)

- dyneiny- przemieszczają się w kierunku końca minus mikrotubuli (w kierunku ciała komórki od zawnątrz)


Rzęski- są to struktury utworzone z mikrotubul i znajdują się na powierzchni wielu komórek eukariotycznych. Rytmiczne uderzenia (czyli ruch rzęsek) może napędzać ruch płynu nad powierzchnią komórki.


Wici- są to długie struktury zdolne do przemieszczania komórki w płynnym środowisku dzięki rytmicznym uderzeniom.


Filamenty aktynowe

Filamenty aktynowe- są to polimery białka aktywny występują w większości komórek eukariotycznych. Jest to element cytoszkieletu niezbędny do ruchu komórki. 

Filamenty mają zdolność do oddziaływania z innymi białkami wiążącymi aktyne. W zależności od tego z jakimi białkami się połączą mogą tworzyć struktury takie jak mikrokosmki (struktury umiejscowione w komórkach nabłonka wyściełającego jelita) lub pęczki kurczliwe w cytoplazmie (są zdolne do skurczu I działają jak mięśnie w większości komórek).

 

Miozyna- jest to białko wiążące aktyne. Miozyna na należy do rodziny białek motorycznych które wiążą się z ATP i hydrolizują go co wyzwala energię potrzebną do ruchów wzdłuż filamentów aktynowych (w kierunku końca plus).

 

Typy miozyn

- miozyna l- jest to najprostszy typ miozyny który jest obecny we wszystkich komórkach. Składa się z pojedynczej głowy wiążącej aktywna i ogona który może przyłączyć inne cząsteczki lub organelle.

- miozyna ll- jest to typ miozyny który występuje jako dimer- czyli zawiera dwie głowy wiążące aktyny i ogon o strukturze superhelisy. Jej cząsteczki mogą się łączyć tworząc długie filamenty miozynowe.

Biologia komórki sesja

Diese Zusammenfassung wurde von Kommilitonen erstellt

Entdecke mehr

Das sind die beliebtesten Biologia komórki sesja Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Biologia komórki

University of Wroclaw

Zum Kurs
biologia

Instituto Superior de Psicologia Aplicada

Zum Kurs
Biologia

Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

Zum Kurs
BIOLOGIA

University of Roma "La Sapienza"

Zum Kurs
biologia

Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino"

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Biologia komórki sesja
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Biologia komórki sesja