Keusahawanan at Mahsa University College For Health And Medical Science | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für keusahawanan an der Mahsa University College for Health and Medical Science

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen keusahawanan Kurs an der Mahsa University College for Health and Medical Science zu.

TESTE DEIN WISSEN
Maksud Teknologi maklumat (IT)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

• Satu istilah umum yang menerangkan mana-mana teknologi yang membantu untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi, dan / atau menyebarkan maklumat.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Maksud pengurusan kendiri
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Penglibatan dalam pembelajaran atau ke arah hasil yang spesifik
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
prinsip yang menyokong TQM(mungkin essay)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Sokongan pengurusan atasan
-mewujudkan dasar kualiti
-menubuhkan struktur pengurusan kualiti
-menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh
 perancangan strategik kualiti
-analisis persekitaran luaran
-analisis persekitaran dalaman
-menggubal wawasan organisasi
Mengutamakan pelanggan
-kenalpasti pelanggan
-kenalpasti kehendak pelanggan
-melaksanakan proses
Memberi latihan dan pengiktirafan
-menggariskan objektif latihan
-menilai pencapaian program
-mengkaji semula keberkesanan latihan
Menekankan kepastian kualiti
-melaksanakan pemeriksaan kualiti
-mengamalkan perangcangan output
-latihan kakitangan
Mengukuhkan semangat berpasukan
-menjalankan kempen kesedaran
-mengadakan latihan
-memberi pengiktirafan 
Pengukuran prestasi
-menentukan matlamat atau standard kualiti yang dihendaki
-mewujudkan mekanisme pengumpulan data
-menyediakan saluran maklum balas


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaedah mendapat idea penyelesaian masalah
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Logik : mengenalpasti dan memahami masalah premis,mencari sebab, menilai cara penyelesaian, membuat kesimpulan
Saintifik : menjana hipotesis,mengumpul maklumat,membuat kesimpulan
Kreatif : menjana penyelesaian atau idea baru tanpa melakukan analisis punca,bersifat generatif,tidak bergantung kpd logik
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Alatan teknologi maklumat(mungkin mcq)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Peranti Output
• Alatan keluaran data & arahan yang telah diproses & mudah difahami
• Contoh:
✔ Video Display Terminal (monitors)
✔ Printers
✔ Plotters
✔ Speakers
✔ Headphone
✔ Earphone
 
 Papan Logik (Motherboard)
• Dikenali juga sebagai “system board”, “planar board”
• Papan litar utama
• Sistem komponen elektronik yang penting CPU, memori dan juga penghubung antaramuka seperti HDD, TV card, NIC serta slot, soket, dan bus lines.

 Unit Pemprosesan Pusat (CPU)
• Dirujuk sebagai "otak" komputer
• Mengawal semua fungsi komputer
• Memproses semua arahan
• Boleh melakukan tugas-tugas dalam berbilion sesaat
• CPU – Arithmetic Logic Unit , Control Unit
 
 Storan
• Peranti storan data sering dipanggil memori adalah alat untuk rakaman (menyimpan) maklumat (data)
• Storan utama (main memory, internal memory)
✔ Menyimpan sementara data dan arahan program semasa pemprosesan
✔ Contoh RAM- Random Access Memory
• Storan sekunder(external memory)
✔ Menyimpan data & arahan program semasa tidak digunakan.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Tugas pengurus
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad
• Seseorang yang mengurus dan membuat dasar

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Aspek pengurusan personal (mungkin essay)(ambik 5shj)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1) Kawalan Emosi
-Individu itu dapat menguruskan emosi yang negative.
2) Kebolehsuaian
-Mampu menangani tuntutan pelbagai, perubahan keutamaan dan pertukaran yang kerap.
3) Kebolehpercayaan
-Yakin dan megakui kesalahan diri
4) Ketekunan
-Bertanggungjawab atas prestasi diri.
5) Komitmen
-Bertanggungjawab atas kumpulan yang dianggotainya
6) Inovatif
-Rasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serta maklumat baru

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ciri-ciri keusahawanan (mungkin essay)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Berani mengambil risiko
-kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian sahaja yang menanggung perniagaan
-usahawan perlu mengkaji dan membuat penilaian terhadap sebarang risiko yg mendatang kerana ianya juga dapat membuahkan hasil yang memuaskan pada masa akan datng
Daya pemerhatian
-patuh atau tidak membantah arahan dan peraturan
Berwawasan
-Wawasan bermaksud mempunyai pandangan yang jauh terhadap sesuatu perkara seperti kemajuan atau perkembangan pada masa depan
Kegagalan adalah satu pilihan
-seseorang yang berjaya dia akan menghadapi beberapa kali cabaran dan kegagalan dalam usahanya baru akan berhasil seterusnya.
Proaktif
-Lebih dari sekadar mengambil inisiatif. Usahawan akan merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan supaya tidak menanggung risiko yang terlalu tinggi dalam perniagaan.


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kepentingan Penggunaan Komputer (3/4 shj)
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
• Penyaluran maklumat dengan lebih cepat dan cekap untuk tujuan pengurusan
• Membantu memperkembangkan Pendidikan
• Dunia tanpa sempadan
• Memberikan keselesaan kepada pengguna
• Ketenteraan dan pertahanan
• Hiburan
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Konsep tqm
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-bertujuan membawa perubahan ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fungsi pengurusan
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Merancang
-menentukan bagaimana mencapainya
-menetapkan matlamat
Mengelola
-menentukan rangka kerja yang cekap
-membahagikan kumpulan kerja dlm bentuk susunan atau struktur organisasi
-membina kaedah dan prosedur
Mengarah
-mentadbir dan memimpin
-pastikan tugasan diselesaikan ikut masa,patuhi polisi dan dasar
Mengawal
-pemantauan ke atas prestasi organisasi bagi memastikan objektif organisasi tercapai
-kaedah kawalan perlu dibentuk supaya kemajuan dapat dipantau

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Maksud keusahawanan 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Usahawan adalah diperlukan untuk menggerakkan sumber-sumber ekonomi untuk mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi

Usahawan ada 4 kategori
1. Ekonomi
2. Sosilogi
3. Psikologi
4. Pengurusan
Lösung ausblenden
  • 1291 Karteikarten
  • 135 Studierende
  • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen keusahawanan Kurs an der Mahsa University College for Health and Medical Science - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Maksud Teknologi maklumat (IT)
A:

• Satu istilah umum yang menerangkan mana-mana teknologi yang membantu untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi, dan / atau menyebarkan maklumat.
Q:
Maksud pengurusan kendiri
A:
Penglibatan dalam pembelajaran atau ke arah hasil yang spesifik
Q:
prinsip yang menyokong TQM(mungkin essay)
A:
Sokongan pengurusan atasan
-mewujudkan dasar kualiti
-menubuhkan struktur pengurusan kualiti
-menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh
 perancangan strategik kualiti
-analisis persekitaran luaran
-analisis persekitaran dalaman
-menggubal wawasan organisasi
Mengutamakan pelanggan
-kenalpasti pelanggan
-kenalpasti kehendak pelanggan
-melaksanakan proses
Memberi latihan dan pengiktirafan
-menggariskan objektif latihan
-menilai pencapaian program
-mengkaji semula keberkesanan latihan
Menekankan kepastian kualiti
-melaksanakan pemeriksaan kualiti
-mengamalkan perangcangan output
-latihan kakitangan
Mengukuhkan semangat berpasukan
-menjalankan kempen kesedaran
-mengadakan latihan
-memberi pengiktirafan 
Pengukuran prestasi
-menentukan matlamat atau standard kualiti yang dihendaki
-mewujudkan mekanisme pengumpulan data
-menyediakan saluran maklum balas


Q:
Kaedah mendapat idea penyelesaian masalah
A:
Logik : mengenalpasti dan memahami masalah premis,mencari sebab, menilai cara penyelesaian, membuat kesimpulan
Saintifik : menjana hipotesis,mengumpul maklumat,membuat kesimpulan
Kreatif : menjana penyelesaian atau idea baru tanpa melakukan analisis punca,bersifat generatif,tidak bergantung kpd logik
Q:
Alatan teknologi maklumat(mungkin mcq)
A:
Peranti Output
• Alatan keluaran data & arahan yang telah diproses & mudah difahami
• Contoh:
✔ Video Display Terminal (monitors)
✔ Printers
✔ Plotters
✔ Speakers
✔ Headphone
✔ Earphone
 
 Papan Logik (Motherboard)
• Dikenali juga sebagai “system board”, “planar board”
• Papan litar utama
• Sistem komponen elektronik yang penting CPU, memori dan juga penghubung antaramuka seperti HDD, TV card, NIC serta slot, soket, dan bus lines.

 Unit Pemprosesan Pusat (CPU)
• Dirujuk sebagai "otak" komputer
• Mengawal semua fungsi komputer
• Memproses semua arahan
• Boleh melakukan tugas-tugas dalam berbilion sesaat
• CPU – Arithmetic Logic Unit , Control Unit
 
 Storan
• Peranti storan data sering dipanggil memori adalah alat untuk rakaman (menyimpan) maklumat (data)
• Storan utama (main memory, internal memory)
✔ Menyimpan sementara data dan arahan program semasa pemprosesan
✔ Contoh RAM- Random Access Memory
• Storan sekunder(external memory)
✔ Menyimpan data & arahan program semasa tidak digunakan.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Tugas pengurus
A:
• Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad
• Seseorang yang mengurus dan membuat dasar

Q:
Aspek pengurusan personal (mungkin essay)(ambik 5shj)
A:
1) Kawalan Emosi
-Individu itu dapat menguruskan emosi yang negative.
2) Kebolehsuaian
-Mampu menangani tuntutan pelbagai, perubahan keutamaan dan pertukaran yang kerap.
3) Kebolehpercayaan
-Yakin dan megakui kesalahan diri
4) Ketekunan
-Bertanggungjawab atas prestasi diri.
5) Komitmen
-Bertanggungjawab atas kumpulan yang dianggotainya
6) Inovatif
-Rasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serta maklumat baru

Q:
Ciri-ciri keusahawanan (mungkin essay)
A:
Berani mengambil risiko
-kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian sahaja yang menanggung perniagaan
-usahawan perlu mengkaji dan membuat penilaian terhadap sebarang risiko yg mendatang kerana ianya juga dapat membuahkan hasil yang memuaskan pada masa akan datng
Daya pemerhatian
-patuh atau tidak membantah arahan dan peraturan
Berwawasan
-Wawasan bermaksud mempunyai pandangan yang jauh terhadap sesuatu perkara seperti kemajuan atau perkembangan pada masa depan
Kegagalan adalah satu pilihan
-seseorang yang berjaya dia akan menghadapi beberapa kali cabaran dan kegagalan dalam usahanya baru akan berhasil seterusnya.
Proaktif
-Lebih dari sekadar mengambil inisiatif. Usahawan akan merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan supaya tidak menanggung risiko yang terlalu tinggi dalam perniagaan.


Q:
Kepentingan Penggunaan Komputer (3/4 shj)
A:
• Penyaluran maklumat dengan lebih cepat dan cekap untuk tujuan pengurusan
• Membantu memperkembangkan Pendidikan
• Dunia tanpa sempadan
• Memberikan keselesaan kepada pengguna
• Ketenteraan dan pertahanan
• Hiburan
Q:
Konsep tqm
A:
-bertujuan membawa perubahan ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang
Q:
Fungsi pengurusan
A:
Merancang
-menentukan bagaimana mencapainya
-menetapkan matlamat
Mengelola
-menentukan rangka kerja yang cekap
-membahagikan kumpulan kerja dlm bentuk susunan atau struktur organisasi
-membina kaedah dan prosedur
Mengarah
-mentadbir dan memimpin
-pastikan tugasan diselesaikan ikut masa,patuhi polisi dan dasar
Mengawal
-pemantauan ke atas prestasi organisasi bagi memastikan objektif organisasi tercapai
-kaedah kawalan perlu dibentuk supaya kemajuan dapat dipantau

Q:
Maksud keusahawanan 
A:
Usahawan adalah diperlukan untuk menggerakkan sumber-sumber ekonomi untuk mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi

Usahawan ada 4 kategori
1. Ekonomi
2. Sosilogi
3. Psikologi
4. Pengurusan
keusahawanan

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten keusahawanan Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Ken3

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Zum Kurs
Kasus Pertanahan

Universitas Gadjah Mada

Zum Kurs
KEM

University of Nova Gorica

Zum Kurs
Keras

Purbanchal University

Zum Kurs
Kemi

Aarhus Technical College

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden keusahawanan
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen keusahawanan