Dispensing Technic at Mahsa University College For Health And Medical Science | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für dispensing technic an der Mahsa University College for Health and Medical Science

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen dispensing technic Kurs an der Mahsa University College for Health and Medical Science zu.

TESTE DEIN WISSEN
Kaunter berkualiti 4 peringkat
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Peringkat persediaan
-memastikan peralatan dan kelengkapan berfungsi dengan baik
➡️ubat-ubatan dalam botol di tambah
➡️buku rekod
➡️ubat-ubat prabungkus di isi dalam bin secukupnya.
-memastikan persekitaran kaunter bersih dan selesa

Sambutan pelanggan
-terima pelanggan dengan mesra

Prosesan
-beri khidmat dengan tepat,cekap dan bersopan
-layan pelanggan mengikut giliran tanpa beza-bezakan
-jika kelewatan memberi perhidmatan beri alasan yang munasabah
 
Akhir perhidmatan
-ucapkan kata-kata yang dapat membuatkan pelanggan dihargai
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Rekod racun
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Buku racun (utk racun dlm kumpulan D)
-merekodkan jualan kepada mana-mana orang atau individu oleh peruncit sebagai ubat yang didispens atay bahan dalam sesuatu ubat yang didispens
Buku preskripsi (utk semua racun)
-merekodkan mana-mana racun yang dijual atau dibekal sebagai ubat untuk didispens atau bahan dalam sesuatu ubat untuk didispens oleh penjual atau pembekal
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ppf pendispensan utk pesakit luar
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-memastikan tempat kerja tersedia dan kemas
-melabel dan mengisi ubat-ubatan yang betul dalam kuantiti yang mencukupi mengikut preskripsi
-menyemak semula ubat-ubatan yang diisi sebelum didispen
-mendispen dan memberi arahan yang betul dengan jelas dan lengkap
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ppf pendispensan utk pesakit dalam
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-melaksanakan aktiviti pembekalan ubat-ubatan ke wad-wad
-menyemak ubat-ubatan yang telah disediakan
-memastikan ubat yang dibekalkan selaras dengan buku inden
-semak bersama wakil unit pemesan semasa penyerahan ubat unit pemesan
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Troli pengubatan
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-troli pengubatan menggunakan sistem unit dose,ubat dibekal mengikut dos setiap waktu dan waktu pengambilan setiap hari bagi setiap pesakit secara individu
-setiap laci perlu dilabel dengan nama pesakit,nombor pendaftaran pesakit,nombor katil dan nama wad
-setiap laci perlu dibahagi mengikut jadual pemberian ubat dan ruang harus mencukupi untuk penyimpanan dos ubat yang diperlukan bagu setiap waktu pemberian
-sekiranya tiada troli pengubatan, boleh digantikan dengan PENGGUNAAN BEKAS/PETAK YANG DIUBAHSUAI SUPAYA UBAT MASIH BOLEH DIBEKALKAN DENGAN MENGIKUT PRINSIP UDS.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Keperluan asas dalam GMP
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 Semua proses pengeluaran ditafsirkan dengan jelas, menyemak kembali secara sistematik berdasarkan pengalaman dan menunjukkan kemampuan menghasilkan ubat-ubat tradisional dan kesihatan secara konsisten mengikut kualiti yang ditetapkan.

  Langkah kritikal dalam proses pengeluaran dan perubahan yang signifikan kepada proses disahkan dan diperakui.

 Segala kemudahan yang diperlukan untuk GMP disediakan termasuk :
-Personnel yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang berkenaan.
- Tapak dan ruang pengeluaran adalah mencukupi. -Perkhimatan dan peralatan bersesuaian.
-Bahan, bekas dan label adalah betul.
-Prosedur dan arahan telah diluluskan.
-Tempat penyimpanan dan pengangkutan adalah sesuai.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Pengawalan kualiti gmp
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1. Amalan harian – Analisis bahan mentah dan bahan pembungkusan, analisis peringkat pertengahan, produk akhir dan kajian stabiliti.
2. Amalan bukan harian – kalibrasi dan penyelenggaraan pencegahan peralatan, penyediaan rujukan yang boleh digunapakai, pembangunan kaedah atau validasi
3.Kawalan kualiti merujuk kepada prosedur-prosedur yang dikendalikan bagi memastikan pengenalan dan ketulinan sesuatu produk farmaseutikal.
4.Prosedur terdiri dari ujian kimia yang mudah kepada mengenalpasti identiti dan melakukan tapisan bahan-bahan farmaseutikal sehingga kepada keperluan yang lebih rumit monograf farmakopial.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Pengecualian kepada akta racun

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-staf atau pekerja hospital,klinik kesihatan,dispensari,hospital
-staf yang diambil bekerja di mana-mana hospital atau lain2 institusi 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Tugas ppf di kaunter
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Penyediaan/pengeluaran
-membuat sediaan ekstemporanus mengikut formulari hospital bagi sediaan yang tidak diperolehi secara komersil
-menjalankan tugas-tugas pembungkusan dan prabungkus

Stok/bekalan
-melaksanakan pemeriksaan stok di kaunter atau di tempat bertugas
-menjalankan tugas atas panggilan untuk menyampaikan bekalan ubat yang diperlukan 
-membuat catatan suhu bagi rangkaian sejuk untuk ubat-ubatan 
 
Pengumpulan data
-merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu
-membantu menjalankan pengumpulan data berkaitan pengurusan farmasi
-memfail dan menyimpan kertas kerja 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fungsi stor
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-menerima barang2 yang dipesan dengan mengesah dan memperakukan serahan barang2 oleh pembekal
-menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi2 yang ditetapkan dengan menggunakan ruang stor secara optimum
-menjaga dan menyenggara stok supaya senantiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan
-mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kaedah penyimpanan stok yang baik
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-menggunakan ruang simpanan secara optimum
-menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan oleh kakitangan dan alat pengendalian barang2
-menyusun bagi memudahkan kerja-kerja pengeluaran secara masuk dahulu keluar dahulu
-menyimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan mengambil kira jenis stok tertentu seperti berikut
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Unit of use
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
-pembekalan ubat kepada pesakit di wad utk tempoh masa tertentu yang melebihi 24jam
Lösung ausblenden
  • 1301 Karteikarten
  • 135 Studierende
  • 1 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen dispensing technic Kurs an der Mahsa University College for Health and Medical Science - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Kaunter berkualiti 4 peringkat
A:
Peringkat persediaan
-memastikan peralatan dan kelengkapan berfungsi dengan baik
➡️ubat-ubatan dalam botol di tambah
➡️buku rekod
➡️ubat-ubat prabungkus di isi dalam bin secukupnya.
-memastikan persekitaran kaunter bersih dan selesa

Sambutan pelanggan
-terima pelanggan dengan mesra

Prosesan
-beri khidmat dengan tepat,cekap dan bersopan
-layan pelanggan mengikut giliran tanpa beza-bezakan
-jika kelewatan memberi perhidmatan beri alasan yang munasabah
 
Akhir perhidmatan
-ucapkan kata-kata yang dapat membuatkan pelanggan dihargai
Q:
Rekod racun
A:
Buku racun (utk racun dlm kumpulan D)
-merekodkan jualan kepada mana-mana orang atau individu oleh peruncit sebagai ubat yang didispens atay bahan dalam sesuatu ubat yang didispens
Buku preskripsi (utk semua racun)
-merekodkan mana-mana racun yang dijual atau dibekal sebagai ubat untuk didispens atau bahan dalam sesuatu ubat untuk didispens oleh penjual atau pembekal
Q:
Ppf pendispensan utk pesakit luar
A:
-memastikan tempat kerja tersedia dan kemas
-melabel dan mengisi ubat-ubatan yang betul dalam kuantiti yang mencukupi mengikut preskripsi
-menyemak semula ubat-ubatan yang diisi sebelum didispen
-mendispen dan memberi arahan yang betul dengan jelas dan lengkap
Q:
Ppf pendispensan utk pesakit dalam
A:
-melaksanakan aktiviti pembekalan ubat-ubatan ke wad-wad
-menyemak ubat-ubatan yang telah disediakan
-memastikan ubat yang dibekalkan selaras dengan buku inden
-semak bersama wakil unit pemesan semasa penyerahan ubat unit pemesan
Q:
Troli pengubatan
A:
-troli pengubatan menggunakan sistem unit dose,ubat dibekal mengikut dos setiap waktu dan waktu pengambilan setiap hari bagi setiap pesakit secara individu
-setiap laci perlu dilabel dengan nama pesakit,nombor pendaftaran pesakit,nombor katil dan nama wad
-setiap laci perlu dibahagi mengikut jadual pemberian ubat dan ruang harus mencukupi untuk penyimpanan dos ubat yang diperlukan bagu setiap waktu pemberian
-sekiranya tiada troli pengubatan, boleh digantikan dengan PENGGUNAAN BEKAS/PETAK YANG DIUBAHSUAI SUPAYA UBAT MASIH BOLEH DIBEKALKAN DENGAN MENGIKUT PRINSIP UDS.
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Keperluan asas dalam GMP
A:
 Semua proses pengeluaran ditafsirkan dengan jelas, menyemak kembali secara sistematik berdasarkan pengalaman dan menunjukkan kemampuan menghasilkan ubat-ubat tradisional dan kesihatan secara konsisten mengikut kualiti yang ditetapkan.

  Langkah kritikal dalam proses pengeluaran dan perubahan yang signifikan kepada proses disahkan dan diperakui.

 Segala kemudahan yang diperlukan untuk GMP disediakan termasuk :
-Personnel yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang berkenaan.
- Tapak dan ruang pengeluaran adalah mencukupi. -Perkhimatan dan peralatan bersesuaian.
-Bahan, bekas dan label adalah betul.
-Prosedur dan arahan telah diluluskan.
-Tempat penyimpanan dan pengangkutan adalah sesuai.
Q:
Pengawalan kualiti gmp
A:
1. Amalan harian – Analisis bahan mentah dan bahan pembungkusan, analisis peringkat pertengahan, produk akhir dan kajian stabiliti.
2. Amalan bukan harian – kalibrasi dan penyelenggaraan pencegahan peralatan, penyediaan rujukan yang boleh digunapakai, pembangunan kaedah atau validasi
3.Kawalan kualiti merujuk kepada prosedur-prosedur yang dikendalikan bagi memastikan pengenalan dan ketulinan sesuatu produk farmaseutikal.
4.Prosedur terdiri dari ujian kimia yang mudah kepada mengenalpasti identiti dan melakukan tapisan bahan-bahan farmaseutikal sehingga kepada keperluan yang lebih rumit monograf farmakopial.
Q:
Pengecualian kepada akta racun

A:
-staf atau pekerja hospital,klinik kesihatan,dispensari,hospital
-staf yang diambil bekerja di mana-mana hospital atau lain2 institusi 
Q:
Tugas ppf di kaunter
A:
Penyediaan/pengeluaran
-membuat sediaan ekstemporanus mengikut formulari hospital bagi sediaan yang tidak diperolehi secara komersil
-menjalankan tugas-tugas pembungkusan dan prabungkus

Stok/bekalan
-melaksanakan pemeriksaan stok di kaunter atau di tempat bertugas
-menjalankan tugas atas panggilan untuk menyampaikan bekalan ubat yang diperlukan 
-membuat catatan suhu bagi rangkaian sejuk untuk ubat-ubatan 
 
Pengumpulan data
-merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu
-membantu menjalankan pengumpulan data berkaitan pengurusan farmasi
-memfail dan menyimpan kertas kerja 
Q:
Fungsi stor
A:
-menerima barang2 yang dipesan dengan mengesah dan memperakukan serahan barang2 oleh pembekal
-menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi2 yang ditetapkan dengan menggunakan ruang stor secara optimum
-menjaga dan menyenggara stok supaya senantiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan
-mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan
Q:
Kaedah penyimpanan stok yang baik
A:
-menggunakan ruang simpanan secara optimum
-menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan oleh kakitangan dan alat pengendalian barang2
-menyusun bagi memudahkan kerja-kerja pengeluaran secara masuk dahulu keluar dahulu
-menyimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan mengambil kira jenis stok tertentu seperti berikut
Q:
Unit of use
A:
-pembekalan ubat kepada pesakit di wad utk tempoh masa tertentu yang melebihi 24jam
dispensing technic

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten dispensing technic Kurse im gesamten StudySmarter Universum

UNIT 3: Dispensing Process

Samar State University

Zum Kurs
Technik DE

Seela Verkehrsfachschule

Zum Kurs
Dispensierrecht

Veterinärmedizinische Universität Wien

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden dispensing technic
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen dispensing technic