Tenta Frågor (klinisk Kemi) at Karolinska Institute Stockholm | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für tenta frågor (klinisk kemi) an der Karolinska Institute Stockholm

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen tenta frågor (klinisk kemi) Kurs an der Karolinska Institute Stockholm zu.

TESTE DEIN WISSEN

BE står för basöverskott (Base excess). BE definieras som den mängd ( ? ) som
behövs för att återställa en liter blod till pH 7,4 vid 37  C.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

syra

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilken primär rubbning syra-basbalansen bör man i första hand
förvänta hos en patient som har kronisk njursvikt? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

metabol acidos

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilket buffertsystem är den kvantitativt dominerande systemet i

blodet?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

plasmaproteinbuffertsytem

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Vilka mätvärdena skulle bli falskt för låga om provet för aB-Blodgaser

hade förvarats i en timme vid rumstemperatur innan analys?


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

laktat

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

vilken preanalytisk fel i provhanteringen kan ge följande typiska påverkan på mätvärdena pH, pO2 och glukos minskar.
pCO2 och laktat ökar.  

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

EDTA istället för heparin

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

rov som används till aB-Blodgaser är Välj ett alternativ

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Venöst blod i hepariniserad spruta 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

(----)i plasma härstammar från gallgångarna i levern  och den ökar vid kronisk och
kraftig alkoholkonsumtion.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Aldehyddehydrogenas

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

 Glutamyltransferas har använts för att påvisa missbruk av alkohol men har numera ersatts med(---) och B-PEthLösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

P-LD

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

i serum kan man påvisa 5 isoenzymer av LD, den aom förekommer mest i levern är ... 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

LD1

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

vad är kernikterus?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Beskriv ett tillstånd som skulle leda till en ökad P-Konjugerat bilirubin (högre än normalt).

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

levercellskada och gallstas

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bikarbonatbuffertsystemet är det kvantitativt mest betydelsefulla
buffersystemet i kroppen. Vilket är det näst mest betydelsefulla
buffertsystemet, som står för ca 80% av övrig buffertkapacitet?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Svavelbuffertsystemet

Lösung ausblenden
  • 1445 Karteikarten
  • 94 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen tenta frågor (klinisk kemi) Kurs an der Karolinska Institute Stockholm - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

BE står för basöverskott (Base excess). BE definieras som den mängd ( ? ) som
behövs för att återställa en liter blod till pH 7,4 vid 37  C.

A:

syra

Q:

Vilken primär rubbning syra-basbalansen bör man i första hand
förvänta hos en patient som har kronisk njursvikt? 

A:

metabol acidos

Q:

Vilket buffertsystem är den kvantitativt dominerande systemet i

blodet?


A:

plasmaproteinbuffertsytem

Q:

Vilka mätvärdena skulle bli falskt för låga om provet för aB-Blodgaser

hade förvarats i en timme vid rumstemperatur innan analys?


A:

laktat

Q:

vilken preanalytisk fel i provhanteringen kan ge följande typiska påverkan på mätvärdena pH, pO2 och glukos minskar.
pCO2 och laktat ökar.  

A:

EDTA istället för heparin

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

rov som används till aB-Blodgaser är Välj ett alternativ

A:

Venöst blod i hepariniserad spruta 

Q:

(----)i plasma härstammar från gallgångarna i levern  och den ökar vid kronisk och
kraftig alkoholkonsumtion.

A:

Aldehyddehydrogenas

Q:

 Glutamyltransferas har använts för att påvisa missbruk av alkohol men har numera ersatts med(---) och B-PEthA:

P-LD

Q:

i serum kan man påvisa 5 isoenzymer av LD, den aom förekommer mest i levern är ... 

A:

LD1

Q:

vad är kernikterus?

A:

En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi.

Q:

Beskriv ett tillstånd som skulle leda till en ökad P-Konjugerat bilirubin (högre än normalt).

A:

levercellskada och gallstas

Q:

Bikarbonatbuffertsystemet är det kvantitativt mest betydelsefulla
buffersystemet i kroppen. Vilket är det näst mest betydelsefulla
buffertsystemet, som står för ca 80% av övrig buffertkapacitet?

A:

Svavelbuffertsystemet

tenta frågor (klinisk kemi)

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten tenta frågor (klinisk kemi) Kurse im gesamten StudySmarter Universum

moment 2 frågor

Uppsala University

Zum Kurs
Organisk Kemi

Technical University of Denmark

Zum Kurs
Biokemi tenta moment 2 (2)

Karolinska Institute Stockholm

Zum Kurs
Tenta

Södertörn University College

Zum Kurs
Tenta

Örebro University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden tenta frågor (klinisk kemi)
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen tenta frågor (klinisk kemi)