MTO at Hogeschool Utrecht | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für MTO an der Hogeschool Utrecht

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen MTO Kurs an der Hogeschool Utrecht zu.

TESTE DEIN WISSEN
Welke soorten indelingen heb je op het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Definiërend onderzoek: bepaalde kenmerken van onderzoek aangeeft
 • Beschrijvend onderzoek: waarin je de eigenschappen van het onderzoek in kaart brengt 
 • Vergelijkend onderzoek: waarin je verschillen tussen twee of meerdere groepen, situaties of instrumenten onderzoekt
 • Verklarend onderzoek: dat zich richt oorzaken van gevonden verschillen of verbanden 
 • Voorspellend onderzoek: waarmee je de gevolgen van het onderwerp bekijkt
 • Evaluerend onderzoek: dat het effect van bepaalde interventie of maatregel evalueert.
 • Voorschrijvend onderzoek: dat bedoeld is om maatregelen of richtlijnen op te stellen
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Noem tevens 3 veelgebruikte indelingen die eveneens gebaseerd zijn op het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Beschrijvend onderzoek: waarbij je een onderwerp in kaart wilt brengen
 • Explorerend onderzoek: waarbij je op zoek gaat naar verbanden of verklaringen
 • Toetsend onderzoek; waarbij je een theorie of verwachtingen ( hypothese) wilt toetsen of het effect van bepaalde interventie of maatregel onderzoekt
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hoe worden kwalitatieve gegevens meestal verzameld?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Interviews
 • Observaties
 • Focusgroepen 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat is naturalistisch onderzoek?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kwantitatief onderzoek 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Aantal proefpersonen is stuk lager bij?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kwalitatief onderzoek 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat zijn prevalentiecijfers?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Hoe vaak iets voorkomt, zoals een ziekte 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Noem voorbeelden van kwantitatieve gegevens?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Bloeddruk
 • Spierkracht
 • Lichaamsgewicht 
 • Intelligentie 
 • Prevalentiecijfers
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat is kwalitatief onderzoek?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Gaat om gegevens over de beleving, ervaringen of verwachtingen van de proefpersonen. Je wilt attitudes en achterliggende oorzaken doorgronden en gaat diep op het onderwerp in.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat is dwarsdoorsnede onderzoek?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Als er binnen een onderzoek sprake is van 1 meetmoment. Alle gegevens verzamel je op hetzelfde moment.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Noem een voorbeeld van crosssectioneelonderzoek?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Onderzoek waarbij je door middel van eenmalige vragenlijsten onderzoekt of er een verband is tussen het lichaamsgewicht en de attitude ten aanzien van gezonde voeding
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wat is een andere woord voor transversaal onderzoek?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Longitudinaal onderzoek
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Noem 4 meest gebruikte onderzoeksindelingen in de zorg?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Indelingen op basis van ;
 • Het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken
 • Op basis van het soort gegevens dat je verzamelt 
 • Op basis van het tijdspad van je onderzoek
 • Op basis van het onderzoeksdesign

Lösung ausblenden
 • 3663 Karteikarten
 • 168 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen MTO Kurs an der Hogeschool Utrecht - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Welke soorten indelingen heb je op het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken?
A:
 • Definiërend onderzoek: bepaalde kenmerken van onderzoek aangeeft
 • Beschrijvend onderzoek: waarin je de eigenschappen van het onderzoek in kaart brengt 
 • Vergelijkend onderzoek: waarin je verschillen tussen twee of meerdere groepen, situaties of instrumenten onderzoekt
 • Verklarend onderzoek: dat zich richt oorzaken van gevonden verschillen of verbanden 
 • Voorspellend onderzoek: waarmee je de gevolgen van het onderwerp bekijkt
 • Evaluerend onderzoek: dat het effect van bepaalde interventie of maatregel evalueert.
 • Voorschrijvend onderzoek: dat bedoeld is om maatregelen of richtlijnen op te stellen
Q:
Noem tevens 3 veelgebruikte indelingen die eveneens gebaseerd zijn op het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken?
A:
 • Beschrijvend onderzoek: waarbij je een onderwerp in kaart wilt brengen
 • Explorerend onderzoek: waarbij je op zoek gaat naar verbanden of verklaringen
 • Toetsend onderzoek; waarbij je een theorie of verwachtingen ( hypothese) wilt toetsen of het effect van bepaalde interventie of maatregel onderzoekt
Q:
Hoe worden kwalitatieve gegevens meestal verzameld?
A:
 • Interviews
 • Observaties
 • Focusgroepen 
Q:
Wat is naturalistisch onderzoek?
A:
Kwantitatief onderzoek 
Q:
Aantal proefpersonen is stuk lager bij?
A:
Kwalitatief onderzoek 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Wat zijn prevalentiecijfers?
A:
Hoe vaak iets voorkomt, zoals een ziekte 

Q:
Noem voorbeelden van kwantitatieve gegevens?
A:
 • Bloeddruk
 • Spierkracht
 • Lichaamsgewicht 
 • Intelligentie 
 • Prevalentiecijfers
Q:
Wat is kwalitatief onderzoek?
A:
Gaat om gegevens over de beleving, ervaringen of verwachtingen van de proefpersonen. Je wilt attitudes en achterliggende oorzaken doorgronden en gaat diep op het onderwerp in.
Q:
Wat is dwarsdoorsnede onderzoek?
A:
Als er binnen een onderzoek sprake is van 1 meetmoment. Alle gegevens verzamel je op hetzelfde moment.
Q:
Noem een voorbeeld van crosssectioneelonderzoek?
A:
Onderzoek waarbij je door middel van eenmalige vragenlijsten onderzoekt of er een verband is tussen het lichaamsgewicht en de attitude ten aanzien van gezonde voeding
Q:
Wat is een andere woord voor transversaal onderzoek?
A:
Longitudinaal onderzoek
Q:
Noem 4 meest gebruikte onderzoeksindelingen in de zorg?
A:
 • Indelingen op basis van ;
 • Het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken
 • Op basis van het soort gegevens dat je verzamelt 
 • Op basis van het tijdspad van je onderzoek
 • Op basis van het onderzoeksdesign

MTO

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten MTO Kurse im gesamten StudySmarter Universum

MTSS

Université de Poitiers

Zum Kurs
MT

Hochschule Neu-Ulm

Zum Kurs
MTL

Ajman University of Science & Technology

Zum Kurs
MTC

Universidade Federal do Ceará

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden MTO
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen MTO