Fysik 1a Basår at Göteborg University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Fysik 1a basår an der Göteborg University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Fysik 1a basår Kurs an der Göteborg University zu.

TESTE DEIN WISSEN
När två föremål påverkar varandra, så gör de det med lika stora och motriktade krafter.
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Newtons 3e lag hur två föremål påverkar varandra.

Newtons 2a lag gäller sedan för varje enskilt föremål och för båda tillsammans.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Rörelsemängdslagen för stöt. Man sätter in relevanta hastigheter och massor exempelvis?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
M1V1 före+M2V2 före=M1V1 efter+M2V2 efter

Fullkomligt elastisk stöt: ingen rörelseenergi går förlorad
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fres=ma
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Newtons 2a lag hur ett föremål påverkas av en kraftresultant
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Am=V/T
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Acceleration säger hur mycket hastigheten ändras per tidsenhet. 
Medelacceleration: hur mycket hastigheten ändrats per tidsenhet i snitt under tiden t.
Momenttanacceleration fås ur tangentens lutning i v(t)-diagram
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fg=mg
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tyngdkraft
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fn
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Normalkraft: vinkelrät mot kontaktytan mellan två föremål. Obs! Det är inte säkert att Fn= mg
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vm=S/T
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Hastighet säger hur mycket något förflyttar sig per tidsenhet. 
Medelhastighet: hur mycket något förflyttar sig per tidsenhet i snitt under tiden t.
Momentanhastigheten fås ur tangentens lutning i s(t)-diagram
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
V=V0+AT
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Då anger dessa samband hur hastighet och sträckan beror av tiden.

Starthastighet + acceleration och tiden ger nuvarande hastighet
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
S=VoT+AT2/2
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Då anger dessa samband hur hastighet och sträckan beror av tiden.

Starthastighet och tiden + hälften av acceleration och tiden ger sträckan. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
S=VT
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
När Fres= 0 är a=0
Då anger detta samband hur sträckan beror av tiden. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
P,före=P,efter
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Rörelsemängdslagen för stöt. Man sätter in relevanta hastigheter och massor
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
P=mv
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Rörelsemängd= förmåga att knuffa
Lösung ausblenden
  • 3033 Karteikarten
  • 315 Studierende
  • 12 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Fysik 1a basår Kurs an der Göteborg University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
När två föremål påverkar varandra, så gör de det med lika stora och motriktade krafter.
A:
Newtons 3e lag hur två föremål påverkar varandra.

Newtons 2a lag gäller sedan för varje enskilt föremål och för båda tillsammans.
Q:
Rörelsemängdslagen för stöt. Man sätter in relevanta hastigheter och massor exempelvis?
A:
M1V1 före+M2V2 före=M1V1 efter+M2V2 efter

Fullkomligt elastisk stöt: ingen rörelseenergi går förlorad
Q:
Fres=ma
A:
Newtons 2a lag hur ett föremål påverkas av en kraftresultant
Q:
Am=V/T
A:
Acceleration säger hur mycket hastigheten ändras per tidsenhet. 
Medelacceleration: hur mycket hastigheten ändrats per tidsenhet i snitt under tiden t.
Momenttanacceleration fås ur tangentens lutning i v(t)-diagram
Q:
Fg=mg
A:
Tyngdkraft
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Fn
A:
Normalkraft: vinkelrät mot kontaktytan mellan två föremål. Obs! Det är inte säkert att Fn= mg
Q:
Vm=S/T
A:
Hastighet säger hur mycket något förflyttar sig per tidsenhet. 
Medelhastighet: hur mycket något förflyttar sig per tidsenhet i snitt under tiden t.
Momentanhastigheten fås ur tangentens lutning i s(t)-diagram
Q:
V=V0+AT
A:
Då anger dessa samband hur hastighet och sträckan beror av tiden.

Starthastighet + acceleration och tiden ger nuvarande hastighet
Q:
S=VoT+AT2/2
A:
Då anger dessa samband hur hastighet och sträckan beror av tiden.

Starthastighet och tiden + hälften av acceleration och tiden ger sträckan. 
Q:
S=VT
A:
När Fres= 0 är a=0
Då anger detta samband hur sträckan beror av tiden. 
Q:
P,före=P,efter
A:
Rörelsemängdslagen för stöt. Man sätter in relevanta hastigheter och massor
Q:
P=mv
A:
Rörelsemängd= förmåga att knuffa
Fysik 1a basår

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Fysik 1a basår Kurse im gesamten StudySmarter Universum

fysik 1a

Dalarna University College

Zum Kurs
Fysik

Swedish University of Agricultural Sciences

Zum Kurs
Fysik 2

Mid-Sweden University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Fysik 1a basår
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Fysik 1a basår