Forelasning 7 Arbetsloshet at Göteborg University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Forelasning 7 arbetsloshet an der Göteborg University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Forelasning 7 arbetsloshet Kurs an der Göteborg University zu.

TESTE DEIN WISSEN
Sysselsättningsgrad
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Sysselsättningsegrad = antalet sysselsatta / befolkningen 15 - 74 = 68 %
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Relativa arbetslöshet
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Relativa arbetslösheten = antalet arbetslösa / antalet i arbetskraften =7%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Penningillusion
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Penningillusion = oförmåga att skilja mellan nominell förändring av ett belopp från förändringen köpkraft
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hyperinflation
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
hyperinflation= Inflation > 50%/ manad
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Relativt arbetskraftstal
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Antalet i arbetskraften/befolkningen 15-74 = 73%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Relativa arbetslöshet
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Relativa arbetslösheten = antalet arbetslösa / antalet i arbetskraften =7%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
deflatering
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Omvandling av nominella belopp till ett visst års prisnivå i syfte att jämföra köpkraften av nominella belopp över tiden. Belopp i basårets penningvärde = belopp i penningvärde/prisindex. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hur mäter man inflationen?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Köpkraft, inflation och deflation, KPI, KPIF, deflatering
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Konsekvense av arbetslösheten i samhället 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Förlorad produktion dvs inkomst och utebliven användning av humankapital
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
KPI, KPIF 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Konsumentprisindex:  genomsnittliga prisnivå för hushållets konsumentvaror. 
1. konstruera kostnad i kronor av varukorg för typiskt hushåll.
2. Dividera kostnad med basåret kostnad
KPI 2020: (KPI december2020-KPI december -2019)/KPI december2019

KPIF: Konsumentprisindex och med fast ränta. Inför att hon rensat inflatiokonsumentprisindex och med fast ränta. inflation rensat för tillfälliga effekter som till exempel energi boräntor moms och utländska impulser 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Konsekvense av arbetslösheten hos indviden
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Förlora inkomst, sociala och psykologiska aspekter
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Indexklausul
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
indexklausul = Stipulerar uppskrivning av nominella kontraktsbelopp med inflationen
Lösung ausblenden
  • 3033 Karteikarten
  • 315 Studierende
  • 12 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Forelasning 7 arbetsloshet Kurs an der Göteborg University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Sysselsättningsgrad
A:
Sysselsättningsegrad = antalet sysselsatta / befolkningen 15 - 74 = 68 %
Q:
Relativa arbetslöshet
A:
Relativa arbetslösheten = antalet arbetslösa / antalet i arbetskraften =7%
Q:
Penningillusion
A:
Penningillusion = oförmåga att skilja mellan nominell förändring av ett belopp från förändringen köpkraft
Q:
Hyperinflation
A:
hyperinflation= Inflation > 50%/ manad
Q:
Relativt arbetskraftstal
A:
Antalet i arbetskraften/befolkningen 15-74 = 73%
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Relativa arbetslöshet
A:
Relativa arbetslösheten = antalet arbetslösa / antalet i arbetskraften =7%
Q:
deflatering
A:
Omvandling av nominella belopp till ett visst års prisnivå i syfte att jämföra köpkraften av nominella belopp över tiden. Belopp i basårets penningvärde = belopp i penningvärde/prisindex. 
Q:
Hur mäter man inflationen?
A:
Köpkraft, inflation och deflation, KPI, KPIF, deflatering
Q:
Konsekvense av arbetslösheten i samhället 
A:
Förlorad produktion dvs inkomst och utebliven användning av humankapital
Q:
KPI, KPIF 
A:
Konsumentprisindex:  genomsnittliga prisnivå för hushållets konsumentvaror. 
1. konstruera kostnad i kronor av varukorg för typiskt hushåll.
2. Dividera kostnad med basåret kostnad
KPI 2020: (KPI december2020-KPI december -2019)/KPI december2019

KPIF: Konsumentprisindex och med fast ränta. Inför att hon rensat inflatiokonsumentprisindex och med fast ränta. inflation rensat för tillfälliga effekter som till exempel energi boräntor moms och utländska impulser 
Q:
Konsekvense av arbetslösheten hos indviden
A:
Förlora inkomst, sociala och psykologiska aspekter
Q:
Indexklausul
A:
indexklausul = Stipulerar uppskrivning av nominella kontraktsbelopp med inflationen
Forelasning 7 arbetsloshet

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Forelasning 7 arbetsloshet Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Arbetsvenskap 1

Göteborg University

Zum Kurs
Machine Learning and Forecasting

Maastricht University

Zum Kurs
Arbetsrätt 1

Lund University

Zum Kurs
Arbetsrätt 2

Lund University

Zum Kurs
Learning & Forgetting

Radboud University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Forelasning 7 arbetsloshet
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Forelasning 7 arbetsloshet