Bedömning Och åtgärd at Göteborg University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für bedömning och åtgärd an der Göteborg University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen bedömning och åtgärd Kurs an der Göteborg University zu.

TESTE DEIN WISSEN
Exempel på långsamläkande sår?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Trycksår
Maligna sår
Diabetessår 
Bensår (arteriella och venösa)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Trycksår graderar från grad 1-4 samt två ytterligare kategorier, vilka?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Icke klassificerarbart trycksår: sårdjup okänt
Är fullhudsskada täckt av död vävnad, nekros och eller sårskorpa.

Misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt
Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fatigue förekommer ofta vid andra sjukdomstillstånd, ex på dessa?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Cancer, Parkinson, IBS, hjärtsvikt, MS
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad är skillnaden på naturlig trötthet och fatigue?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Naturlig trötthet är den trötthet man normalt upplever av fysisk eller mental ansträngning. Kan upplevas som en behaglig, avslappnande, normal och tillfällig.

Fatigue är benämning på långvarig eller patologisk trötthet som beror på andra orsaker än vila och sömn. Står inte i proportion till den ansträngning man gjort.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad är smärta?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
En subjektiv upplevelse. Obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller i termer beskriven av sådan skada.
Är alltid en individuell upplevelse och behöver inte relatera till omfattning av skadan. Resultat av komplexa processer som påverkas av många faktorer. Kan inte påvisas av objektiva mätmetoder.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ex på smärtskattningsskala hos personer med nedsatt kommunikations förmåga eller barn?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
FLACC beteende skala. Bedömning baseras på observationer av ansiktsuttryck, benen position, aktivitet, gråt och tröstbarhetsgrad
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad innebär långvarig smärta? Konsekvenser?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Smärta som pågått längre en 3 månader eller efter förväntat läkningsförlopp av vävnadsskada. Betraktas som en sjukdom i sig. In vara nociplastiska, neurogena och nociceptiva.
Konsekvenser är:
- depression
-långvarig stress
-social isolering
-nedsatt arbetsförmåga
- höga samhällskostnader 
-försämrad ekonomi 
-ökat vårdbehov
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad kännetecknar och orsakar nekrotisk vävnad i sår?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Är död, sjuklig vävnad i sår med gul, gul/brun, brun, grön eller svart färg.
Kan orsakas av faktorer utanför cellen som gifter, syrebrist, kyla, värme, mekaniskt våld eller bestrålning.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vilka åtgärder vid fatigue?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kräver multiproffessionellt arbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, läkare (behövs farmakologiska antidepressiva ex), psykolog, ssk

Sjuksköterskan hjälper patienten att ge förutsättningar för egenvård, mycket viktigt. Genom ex motivera till fysisk aktivitet, föra dagbok över sina symtom för att öka förståelsen hos pat, hjälpa pat identifiera resurser.

Identifiera, bedöma och behandla övriga symtom
Som kan förstärka fatigue ex sömnsvårigheter, oro, nedsatt aptit, smärta.
Arbetsterapeut hjälpa till med energibesparande arbetssätt. 
Hitta balans mellan vila och aktivitet. 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Vad är akut smärta?
Konsekvenser?
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Definieras som varaktighet mindre än 3 månader. Är kroppens varningssignaler och symtom på underliggande skada eller sjukdom. Här reagerar kroppen med ett kraftigt stressreaktion med aktiveras av autonomi och endokrina systemet med ökad AF, HF, BT höjning, frisättning av kortisol.
Konsekvenser är:
Lidande, förlängt sjukdomsförlopp, oro och ångest, ökad hjärtfrekvens och BT, obstipation, långvarig smärta
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Definiera fatigue
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Fatigue är en uttalad trötthet som inte står i proportion till den fysiska eller mentala ansträngningen. Är en långvarig trötthet som beror på andra orsaker än brist på sömn och vila.
Man upplever en energiförlust fortare än vanligt och tröttheten följer inte dygnsrytmen alltid.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Definiera trycksår grad 1-4
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Grad 1: rodnad som inte bleknar vid tryck, hel hud.

Grad 2: delhudsskada (epidermis och/eller Dermis) avskavd hud eller blåsa

Grad 3: fullhudskada (epidermis, servis och subcutis) sår som omfattar hudens alla lager

Grad 4: djup fullhudskada, omfattande vävnadsskada, nekros eller skada på muskel, ben eller stödjevävnad
Lösung ausblenden
  • 3033 Karteikarten
  • 315 Studierende
  • 12 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen bedömning och åtgärd Kurs an der Göteborg University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Exempel på långsamläkande sår?
A:
Trycksår
Maligna sår
Diabetessår 
Bensår (arteriella och venösa)
Q:
Trycksår graderar från grad 1-4 samt två ytterligare kategorier, vilka?
A:
Icke klassificerarbart trycksår: sårdjup okänt
Är fullhudsskada täckt av död vävnad, nekros och eller sårskorpa.

Misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt
Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa
Q:
Fatigue förekommer ofta vid andra sjukdomstillstånd, ex på dessa?
A:
Cancer, Parkinson, IBS, hjärtsvikt, MS
Q:
Vad är skillnaden på naturlig trötthet och fatigue?
A:
Naturlig trötthet är den trötthet man normalt upplever av fysisk eller mental ansträngning. Kan upplevas som en behaglig, avslappnande, normal och tillfällig.

Fatigue är benämning på långvarig eller patologisk trötthet som beror på andra orsaker än vila och sömn. Står inte i proportion till den ansträngning man gjort.
Q:
Vad är smärta?
A:
En subjektiv upplevelse. Obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller i termer beskriven av sådan skada.
Är alltid en individuell upplevelse och behöver inte relatera till omfattning av skadan. Resultat av komplexa processer som påverkas av många faktorer. Kan inte påvisas av objektiva mätmetoder.
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Ex på smärtskattningsskala hos personer med nedsatt kommunikations förmåga eller barn?
A:
FLACC beteende skala. Bedömning baseras på observationer av ansiktsuttryck, benen position, aktivitet, gråt och tröstbarhetsgrad
Q:
Vad innebär långvarig smärta? Konsekvenser?
A:
Smärta som pågått längre en 3 månader eller efter förväntat läkningsförlopp av vävnadsskada. Betraktas som en sjukdom i sig. In vara nociplastiska, neurogena och nociceptiva.
Konsekvenser är:
- depression
-långvarig stress
-social isolering
-nedsatt arbetsförmåga
- höga samhällskostnader 
-försämrad ekonomi 
-ökat vårdbehov
Q:
Vad kännetecknar och orsakar nekrotisk vävnad i sår?

A:
Är död, sjuklig vävnad i sår med gul, gul/brun, brun, grön eller svart färg.
Kan orsakas av faktorer utanför cellen som gifter, syrebrist, kyla, värme, mekaniskt våld eller bestrålning.
Q:
Vilka åtgärder vid fatigue?
A:
Kräver multiproffessionellt arbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, läkare (behövs farmakologiska antidepressiva ex), psykolog, ssk

Sjuksköterskan hjälper patienten att ge förutsättningar för egenvård, mycket viktigt. Genom ex motivera till fysisk aktivitet, föra dagbok över sina symtom för att öka förståelsen hos pat, hjälpa pat identifiera resurser.

Identifiera, bedöma och behandla övriga symtom
Som kan förstärka fatigue ex sömnsvårigheter, oro, nedsatt aptit, smärta.
Arbetsterapeut hjälpa till med energibesparande arbetssätt. 
Hitta balans mellan vila och aktivitet. 
Q:
Vad är akut smärta?
Konsekvenser?
A:
Definieras som varaktighet mindre än 3 månader. Är kroppens varningssignaler och symtom på underliggande skada eller sjukdom. Här reagerar kroppen med ett kraftigt stressreaktion med aktiveras av autonomi och endokrina systemet med ökad AF, HF, BT höjning, frisättning av kortisol.
Konsekvenser är:
Lidande, förlängt sjukdomsförlopp, oro och ångest, ökad hjärtfrekvens och BT, obstipation, långvarig smärta
Q:
Definiera fatigue
A:
Fatigue är en uttalad trötthet som inte står i proportion till den fysiska eller mentala ansträngningen. Är en långvarig trötthet som beror på andra orsaker än brist på sömn och vila.
Man upplever en energiförlust fortare än vanligt och tröttheten följer inte dygnsrytmen alltid.
Q:
Definiera trycksår grad 1-4
A:
Grad 1: rodnad som inte bleknar vid tryck, hel hud.

Grad 2: delhudsskada (epidermis och/eller Dermis) avskavd hud eller blåsa

Grad 3: fullhudskada (epidermis, servis och subcutis) sår som omfattar hudens alla lager

Grad 4: djup fullhudskada, omfattande vävnadsskada, nekros eller skada på muskel, ben eller stödjevävnad
bedömning och åtgärd

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten bedömning och åtgärd Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Word meaning- T

University of Dhaka

Zum Kurs
Word Meaning- L

University of Dhaka

Zum Kurs
BIOCH

Université Denis Diderot (Paris VII)

Zum Kurs
BIOCH

Universidad de Oviedo

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden bedömning och åtgärd
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen bedömning och åtgärd