Anatomi at Gazi University Ankara | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Anatomi an der Gazi University Ankara

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Anatomi Kurs an der Gazi University Ankara zu.

TESTE DEIN WISSEN
Paries mastoideus hangi duvardır. 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Arka
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Önde cochlea, ortada vestibulum, arlada canalis semicircularis bulunduran, labyrinthus membraceusu her tarafından kabuk gibi saran dişlerden sonra en sert kemik oluşumu olan yapı nedir
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Labyrinthus osseus
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Orta kulak boşluğunu kafa boşluğundan ayıran duvar
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Pars tegmentalis
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Promontorium (cohleanın basal kısmının çıkıntısı) ve fenestra vestibuli(oval pencere) yer aldığı cavitas tympanica duvarı hangisidir 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Paries tegmentalis 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
M. Tensor tympani felcinde oluşan hastalık 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Hipoakusis
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
M. Stapedius felcinde oluşan hastalık 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hiperakusis

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Orbita tepesinin hemen arkasında fissura Orbitalis inferior ile fissura pterygomaxillarisin birleşme yerindeki bölgenin adı nedir 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Regio pharyngea 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Hangisi kulağı innerve eden sinirlerden değildir
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
5. Nervus trigeminusun mandibular dalı
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fossa infratemporaliste yer alır. 
Foramen ovaleden geçerek fossa infratemporalise girer.
Burada truncus ant. Ve truncus post. Olarak ikiye ayrılır 
N. Trigeminusun motor lif içeren dalıdır
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
N. Mandibularis
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
N. Tympanicusun geötiği cavitas tympanica duvarı hangisidir 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Paries tegmentalis 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Epitimpanik çıkmazı denen paries mastoideus arka duvarında yer alan, antrum ve cellula mastoideayı bağlayan yapı nedir 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Aditus ad antrum
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Labyrinthus osseus ve membraceus arasında çocuklarda BOS ile irtibatlı  ........... vardır ve bu bağlantıyı AQUA DUCTUS COHLEA sağlar. 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Perilympha
Lösung ausblenden
  • 1652 Karteikarten
  • 61 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Anatomi Kurs an der Gazi University Ankara - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Paries mastoideus hangi duvardır. 
A:
Arka
Q:
Önde cochlea, ortada vestibulum, arlada canalis semicircularis bulunduran, labyrinthus membraceusu her tarafından kabuk gibi saran dişlerden sonra en sert kemik oluşumu olan yapı nedir
A:
Labyrinthus osseus
Q:
Orta kulak boşluğunu kafa boşluğundan ayıran duvar
A:
Pars tegmentalis
Q:
Promontorium (cohleanın basal kısmının çıkıntısı) ve fenestra vestibuli(oval pencere) yer aldığı cavitas tympanica duvarı hangisidir 
A:
Paries tegmentalis 
Q:
M. Tensor tympani felcinde oluşan hastalık 
A:
Hipoakusis
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
M. Stapedius felcinde oluşan hastalık 
A:

Hiperakusis

Q:
Orbita tepesinin hemen arkasında fissura Orbitalis inferior ile fissura pterygomaxillarisin birleşme yerindeki bölgenin adı nedir 
A:
Regio pharyngea 
Q:
Hangisi kulağı innerve eden sinirlerden değildir
A:
5. Nervus trigeminusun mandibular dalı
Q:
Fossa infratemporaliste yer alır. 
Foramen ovaleden geçerek fossa infratemporalise girer.
Burada truncus ant. Ve truncus post. Olarak ikiye ayrılır 
N. Trigeminusun motor lif içeren dalıdır
A:
N. Mandibularis
Q:
N. Tympanicusun geötiği cavitas tympanica duvarı hangisidir 
A:
Paries tegmentalis 
Q:
Epitimpanik çıkmazı denen paries mastoideus arka duvarında yer alan, antrum ve cellula mastoideayı bağlayan yapı nedir 
A:
Aditus ad antrum
Q:
Labyrinthus osseus ve membraceus arasında çocuklarda BOS ile irtibatlı  ........... vardır ve bu bağlantıyı AQUA DUCTUS COHLEA sağlar. 
A:
Perilympha
Anatomi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Anatomi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Anatomi

Universität zu Köln

Zum Kurs
anatomi

Halmstad University College

Zum Kurs
anatomi

University of Cambridge

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Anatomi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Anatomi