Chemie - Atom A Elektronový Obal at Charles University Prague | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für chemie - atom a elektronový obal an der Charles University Prague

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen chemie - atom a elektronový obal Kurs an der Charles University Prague zu.

TESTE DEIN WISSEN

Demokritos:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- látky složeny z nepatrných a nedělitelných částic

- atomy v neustálém pohybu

- tvoří vše kolem nás

- určují složení látek - lze odvodit složení látek

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

John Dalton:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Daltnova atomová teorie:

 1. prvky složeny z malých částic atomů
 2. při chemických reakcí dochází ke slučování/oddělování/přeskupování atomů
 3. z 2 a více prvku vznikají nové látky -  sločeniny
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

John Thomson:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- stavba atomu - pudinkový model atomu

z atomu 2 části: 

 1.  kladně nabitá koule
 2. elektrony - záporný náboj
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Ernest Rutherford: 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- planetární model atomu

objevil:  

 • jádro - velká hustota
 • elektrony 

               - tvoří elektronový obal)

            - elektrony - záporný náboj

 • celek atomu - ELEKTRONEUTRÁLNÍ
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Niels Bohr:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Bohrův model atomu

 • elektrony se mohou pohybovat po stacionárních dráhách

 - bez vyzařování elektromagnetického vlnění (bez ztráty energie)

 • energie elektronu se může měnit po určitých dávkách - kvantech

- při přechodu z jedné stacionární dráhy na druhou

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

kvantově elektrický model atomu:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

elektron - vlastnosti částic i vlnění 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Heisenbergův princip neurčitosti:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

nelze současně a přesně určit polohu a rychlost elektronů

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

vlnová funkce: 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

pravděpodobnost v daném okamžiku, kde se elektrony nachází 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

orbital:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

prostor s pravděpodobností výskytu elektronu

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

dvě části atomu:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. jádro (p,n)
 2. obal (e)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

elementární částice atomu:

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. proton
 2. neutron
 3. elektron
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co je to atom?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

základní stavební částice všech látek

Lösung ausblenden
 • 13101 Karteikarten
 • 446 Studierende
 • 4 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen chemie - atom a elektronový obal Kurs an der Charles University Prague - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Demokritos:

A:

- látky složeny z nepatrných a nedělitelných částic

- atomy v neustálém pohybu

- tvoří vše kolem nás

- určují složení látek - lze odvodit složení látek

Q:

John Dalton:

A:

Daltnova atomová teorie:

 1. prvky složeny z malých částic atomů
 2. při chemických reakcí dochází ke slučování/oddělování/přeskupování atomů
 3. z 2 a více prvku vznikají nové látky -  sločeniny
Q:

John Thomson:

A:

- stavba atomu - pudinkový model atomu

z atomu 2 části: 

 1.  kladně nabitá koule
 2. elektrony - záporný náboj
Q:

Ernest Rutherford: 

A:

- planetární model atomu

objevil:  

 • jádro - velká hustota
 • elektrony 

               - tvoří elektronový obal)

            - elektrony - záporný náboj

 • celek atomu - ELEKTRONEUTRÁLNÍ
Q:

Niels Bohr:

A:

- Bohrův model atomu

 • elektrony se mohou pohybovat po stacionárních dráhách

 - bez vyzařování elektromagnetického vlnění (bez ztráty energie)

 • energie elektronu se může měnit po určitých dávkách - kvantech

- při přechodu z jedné stacionární dráhy na druhou

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

kvantově elektrický model atomu:

A:

elektron - vlastnosti částic i vlnění 

Q:

Heisenbergův princip neurčitosti:

A:

nelze současně a přesně určit polohu a rychlost elektronů

Q:

vlnová funkce: 

A:

pravděpodobnost v daném okamžiku, kde se elektrony nachází 

Q:

orbital:

A:

prostor s pravděpodobností výskytu elektronu

Q:

dvě části atomu:

A:
 1. jádro (p,n)
 2. obal (e)
Q:

elementární částice atomu:

A:
 1. proton
 2. neutron
 3. elektron
Q:

Co je to atom?

A:

základní stavební částice všech látek

chemie - atom a elektronový obal

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten chemie - atom a elektronový obal Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Chemie: Atombau

Medizinische Universität Wien

Zum Kurs
Chemie Allg.

ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden chemie - atom a elektronový obal
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen chemie - atom a elektronový obal