Dualar at Beuth Hochschule Für Technik | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

It looks like you are in the US?
We have a website for your region.

Take me there

Lernmaterialien für Dualar an der Beuth Hochschule für Technik

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Dualar Kurs an der Beuth Hochschule für Technik zu.

TESTE DEIN WISSEN

Al-Falaq Suresi (113)


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

bi-smillāhir-raḥmānir-raḥīm

1 kul ˈaʿūzu bi-rabbil-falak

2 min scharri mā khalak

3 wa-min scharri ghāsikin ˈizā wakab

4 wa-min scharrin-naffāsāti fīl-ʿukad

5 wa-min scharri ḥāsidin ˈizā ḥasad

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

An-Nas Suresi (114)

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

bi-smillāhir-raḥmānir-raḥīm

1 kul ˈaʿūzu bi-rabbin-nās

2 malikin-nās

3 ˈilāhin-nās

4 min scharril-waswāsil-khannās

5 allazī yuwaswisu fī ṣudūrin-nās

6 minal-djinnati wan-nās

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fatiha Suresi Anlami 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1- Rahmân ve rahîm olan Allah‘on adıyla.
2- Hamd âlemletim Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza günün mâlikidir 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sübhaneke Duası Anlamı 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Ayetel Kürsi duasi 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Fil Suresi 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlami: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kunut duasi 1
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlami: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kunut Duasi 2
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.


Anlami: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
4 hak mesebi 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN


 1. hanifi mesebinin - imamin azandir 
 2. maliki mesebi - imami Malik bin enes dir 
 3. shafi mesabi - imami muhammedbin idres shafidir 
 4. hambeli mesebi - imami ahmedbin hambel dir.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kuranda gecen 25 Peygamberli 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1. Hz. Adem a.s
 2. Hz. Idris a.s
 3. Hz. Nuh a.s
 4. Hz. Hud a.s 
 5. Hz. Salih a.s 
 6. Hz. Ibrahim a.s
 7. Hz. Lut a.s 
 8. Hz. İsmail a.s  
 9. Hz. Ishak a.s 
 10. Hz. Jakub a.s 
 11. Hz. Yusuf a.s 
 12. Hz. Eyüp a.s 
 13. Hz. Suhayip a.s
 14. Hz. Musa a.s 
 15. Hz. Harun a.s 
 16. Hz. Davut a.s 
 17. Hz. Süleyman a.s
 18. Hz. Yunus a.s 
 19. Hz. Ilyas a.s 
 20. Hz. Elyasa a.s
 21. Hz. Sülkifl a.s 
 22. Hz. Sekeri a.s
 23. Hz. Yahya a.s 
 24. Hz. Isa a.s 
 25. Hz. Muhammed s.a  (rahmet peygamberiz)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
4 hak kitabları 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 1.  Incir -  Hz Isa a.s
 2. Tevrat- Hz musa a.s
 3. Zebur - Hz Davut a.s 
 4. Kuran - Hz. Muhammed Mustafa s.a
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sayyid al-Istighfar (Dua für Vergebung) Bedeutung
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Deutsch [Bedeutung]:

O Allah, Du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer Dir. Du hast mich geschaffen, und ich bin Dein Diener. Und ich halte, was ich dir gelobt und versprochen habe, so gut ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich tat. Ich erkenne Deine Gaben für mich an und ich erkenne meine Sünden an. Vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer Dir.

Lösung ausblenden
 • 40285 Karteikarten
 • 1303 Studierende
 • 25 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Dualar Kurs an der Beuth Hochschule für Technik - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Al-Falaq Suresi (113)


A:

bi-smillāhir-raḥmānir-raḥīm

1 kul ˈaʿūzu bi-rabbil-falak

2 min scharri mā khalak

3 wa-min scharri ghāsikin ˈizā wakab

4 wa-min scharrin-naffāsāti fīl-ʿukad

5 wa-min scharri ḥāsidin ˈizā ḥasad

Q:

An-Nas Suresi (114)

A:

bi-smillāhir-raḥmānir-raḥīm

1 kul ˈaʿūzu bi-rabbin-nās

2 malikin-nās

3 ˈilāhin-nās

4 min scharril-waswāsil-khannās

5 allazī yuwaswisu fī ṣudūrin-nās

6 minal-djinnati wan-nās

Q:
Fatiha Suresi Anlami 
A:
1- Rahmân ve rahîm olan Allah‘on adıyla.
2- Hamd âlemletim Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza günün mâlikidir 
Q:
Sübhaneke Duası Anlamı 
A:
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir.
Q:
Ayetel Kürsi duasi 

A:

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Fil Suresi 
A:
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlami: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.
Q:
Kunut duasi 1
A:
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlami: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Q:
Kunut Duasi 2
A:
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.


Anlami: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Q:
4 hak mesebi 
A:


 1. hanifi mesebinin - imamin azandir 
 2. maliki mesebi - imami Malik bin enes dir 
 3. shafi mesabi - imami muhammedbin idres shafidir 
 4. hambeli mesebi - imami ahmedbin hambel dir.
Q:
Kuranda gecen 25 Peygamberli 
A:
 1. Hz. Adem a.s
 2. Hz. Idris a.s
 3. Hz. Nuh a.s
 4. Hz. Hud a.s 
 5. Hz. Salih a.s 
 6. Hz. Ibrahim a.s
 7. Hz. Lut a.s 
 8. Hz. İsmail a.s  
 9. Hz. Ishak a.s 
 10. Hz. Jakub a.s 
 11. Hz. Yusuf a.s 
 12. Hz. Eyüp a.s 
 13. Hz. Suhayip a.s
 14. Hz. Musa a.s 
 15. Hz. Harun a.s 
 16. Hz. Davut a.s 
 17. Hz. Süleyman a.s
 18. Hz. Yunus a.s 
 19. Hz. Ilyas a.s 
 20. Hz. Elyasa a.s
 21. Hz. Sülkifl a.s 
 22. Hz. Sekeri a.s
 23. Hz. Yahya a.s 
 24. Hz. Isa a.s 
 25. Hz. Muhammed s.a  (rahmet peygamberiz)
Q:
4 hak kitabları 
A:
 1.  Incir -  Hz Isa a.s
 2. Tevrat- Hz musa a.s
 3. Zebur - Hz Davut a.s 
 4. Kuran - Hz. Muhammed Mustafa s.a
Q:
Sayyid al-Istighfar (Dua für Vergebung) Bedeutung
A:

Deutsch [Bedeutung]:

O Allah, Du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer Dir. Du hast mich geschaffen, und ich bin Dein Diener. Und ich halte, was ich dir gelobt und versprochen habe, so gut ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich tat. Ich erkenne Deine Gaben für mich an und ich erkenne meine Sünden an. Vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer Dir.

Dualar

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten StudySmarter Kurse für deinen Studiengang Dualar an der Beuth Hochschule für Technik

Für deinen Studiengang Dualar an der Beuth Hochschule für Technik gibt es bereits viele Kurse, die von deinen Kommilitonen auf StudySmarter erstellt wurden. Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren, Übungsaufgaben und mehr warten auf dich!

Das sind die beliebtesten Dualar Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Dur

LMU München

Zum Kurs
DUMP

FernUniversität in Hagen

Zum Kurs
DUE

Universität Bern

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Dualar
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Dualar