Procesy W Przetwarzaniu Surowców Roślinnych at Agricultural University Of Wroclaw | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych an der Agricultural University of Wroclaw

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych Kurs an der Agricultural University of Wroclaw zu.

TESTE DEIN WISSEN

Na czym polega zjawisko dyfuzji ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Polega na przenoszeniu masy pewnej substancji do ośrodka, w którym jej nie ma lub występuje w nim w mniejszym stężeniu ( obustronnie ) 

od większego do mniejszego stężenia 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Od czego zależy szybkość i efektywność dyfuzji ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

-Powierzchni styku rozpuszczalnika z cząsteczkami ekstrahowanego materiału, który jest następstwem jego rozdrobnienia

- Drogi jaką muszą przebyć cząsteczki składnika z wnętrza cząstki materiału do jego powierzchni 

- Różnicy stężenia składnika 

- Temperatury 

- Lepkości rozpuszczalnika

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Czym powinien charakteryzować się rozpuszczalnik ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Niskimi współczynnikami ciepła właściwego i ciepła parowania 

- Niską temperaturą wrzenia

- Małą zapalnością 

- Niską toksycznością

- Biernością chemiczną 

-Małą wonnością 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jaki jest czynnik warunkujący rozpuszczalności ? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Polarność badanej substancji i użytego rozpuszczalnika 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jaka jest definicja związków niepolarnych ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Związki zbudowane z cząsteczek, w których nie ma możliwości powstania różnic ładunku elektrycznego 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

W jakich rozpuszczalnikach rozpuszczają się związki niepolarne ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

W rozpuszczalnikach niepolarnych

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Na czym polega ekstrakcja właściwa i jak się ją inaczej nazywa ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ekstrakcja właściwa, polega na rozdzieleniu mieszaniny ciekłej dwu lub wieloskładnikowej 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Na czym polega prawo Nersta

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Polega na dodaniu trzeciego składnika do dwóch praktycznie niemieszających się cieczy, który rozpuszcza się w obu, wówczas stosunek stężeń tego składnika w obu fazach jest w danej temperaturze stały i niezależny 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Dlaczego prawo Nersta nie ma zastosowania w praktyce ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- Nie występują roztwory całkowicie nie mieszające się ze sobą

- Składniki w zależności od stężenia mogą ulegać pewnym zmianom podczas przechodzenia z jednej fazy ciekłej w drugą

- W mieszaninie składników może występować ich wzajemne oddziaływanie 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Co decyduje o efektywności ekstrakcji ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

- współczynnik K, który jest zależny od właściwości użytego rozpuszczalnika

- Ilość użytego rozpuszczalnika tzn. im większymi proporcjami rozpuszczalnika ekstrahuje się roztwór B 

- Liczba powtórzeń ekstrakcji 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jak nazywa się aparat do ekstrakcji ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Ekstraktor

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jaka jest definicja ekstrakcji ? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Metoda wydobywania jednego składnika lub grupy składników z mieszaniny stałej, ciekłej lub gazowej, przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika 

Lösung ausblenden
  • 1149 Karteikarten
  • 23 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych Kurs an der Agricultural University of Wroclaw - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Na czym polega zjawisko dyfuzji ?

A:

Polega na przenoszeniu masy pewnej substancji do ośrodka, w którym jej nie ma lub występuje w nim w mniejszym stężeniu ( obustronnie ) 

od większego do mniejszego stężenia 

Q:

Od czego zależy szybkość i efektywność dyfuzji ?

A:

-Powierzchni styku rozpuszczalnika z cząsteczkami ekstrahowanego materiału, który jest następstwem jego rozdrobnienia

- Drogi jaką muszą przebyć cząsteczki składnika z wnętrza cząstki materiału do jego powierzchni 

- Różnicy stężenia składnika 

- Temperatury 

- Lepkości rozpuszczalnika

Q:

Czym powinien charakteryzować się rozpuszczalnik ?

A:

- Niskimi współczynnikami ciepła właściwego i ciepła parowania 

- Niską temperaturą wrzenia

- Małą zapalnością 

- Niską toksycznością

- Biernością chemiczną 

-Małą wonnością 

Q:

Jaki jest czynnik warunkujący rozpuszczalności ? 

A:

Polarność badanej substancji i użytego rozpuszczalnika 

Q:

Jaka jest definicja związków niepolarnych ?

A:

Związki zbudowane z cząsteczek, w których nie ma możliwości powstania różnic ładunku elektrycznego 

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

W jakich rozpuszczalnikach rozpuszczają się związki niepolarne ?

A:

W rozpuszczalnikach niepolarnych

Q:

Na czym polega ekstrakcja właściwa i jak się ją inaczej nazywa ?

A:

Ekstrakcja właściwa, polega na rozdzieleniu mieszaniny ciekłej dwu lub wieloskładnikowej 

Q:

Na czym polega prawo Nersta

A:

Polega na dodaniu trzeciego składnika do dwóch praktycznie niemieszających się cieczy, który rozpuszcza się w obu, wówczas stosunek stężeń tego składnika w obu fazach jest w danej temperaturze stały i niezależny 

Q:

Dlaczego prawo Nersta nie ma zastosowania w praktyce ?

A:

- Nie występują roztwory całkowicie nie mieszające się ze sobą

- Składniki w zależności od stężenia mogą ulegać pewnym zmianom podczas przechodzenia z jednej fazy ciekłej w drugą

- W mieszaninie składników może występować ich wzajemne oddziaływanie 

Q:

Co decyduje o efektywności ekstrakcji ?

A:

- współczynnik K, który jest zależny od właściwości użytego rozpuszczalnika

- Ilość użytego rozpuszczalnika tzn. im większymi proporcjami rozpuszczalnika ekstrahuje się roztwór B 

- Liczba powtórzeń ekstrakcji 

Q:

Jak nazywa się aparat do ekstrakcji ?

A:

Ekstraktor

Q:

Jaka jest definicja ekstrakcji ? 

A:

Metoda wydobywania jednego składnika lub grupy składników z mieszaniny stałej, ciekłej lub gazowej, przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika 

Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Software Development Process

Fachhochschule Wiener Neustadt

Zum Kurs
Zarys technologii surowców zwierzęcych

Agricultural University of Wroclaw

Zum Kurs
Stages in the Research Process

Durban Institute of Technology

Zum Kurs
Wytwarzanie K1

AGH University of Science and Technology

Zum Kurs
Roles en el proceso de desarrollo de software

Universidad de Colima

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych