Wytwarzanie K1 at AGH University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Wytwarzanie K1 an der AGH University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Wytwarzanie K1 Kurs an der AGH University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN
1 kcal ile to kWh? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1 kcal = 1,163*10^-3 kWh
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
1 BTU to ile dżuli? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
1055,124 J
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na przeliczenie Kelvinow na stopnie Celsjusza 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tk = Tc + 273,15
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Zależność przeliczania temperatury w faradach na stopnie Celsjusza 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Tc = 5/9*(TF - 32)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Sprawność przetwarzania N (ni) 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
N = Eelktr/Qc
Eelktr - energia elektryczna [J] 
Qc - moc cieplna paliwa [W] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jak wyznaczyć energię roczną? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ar = suma.iloczynów(Ps_i;t_i) [kWh] 
Ps - moc szczytowa w danym miesiącu [W] 
t - czas [h] 
i - dany miesiąc 
Można sobie zrobić po prostu wykres słupkowy gdzie oś OY to moce szczytowe w danym miesiącu a oś OX to ilość godzin w miesiącu 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na wartość rocznej produkcji 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ze = Ar * ce [PLN/$/inna waluta] 
Ar - energia roczna [kWh] 
ce - cena energii [waluta/kWh] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wzór na roczne zapotrzebowanie na węgiel 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Br = Ar / (N0*Wu) [t] 
Ar - energia roczna [kWh] 
N0 - sprawność elektrowni [%] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na sprawność elektrowni 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
N0 = Ar/(Br*Wu) [%] 
Ar - energia roczna [kWh] 
Br - roczne zapotrzebowanie na węgiel [t] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wzór na jednostkowe zużycie węgla 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
b = Br/Ar [kg/kWh] 
Br - roczne zapotrzebowanie na węgiel [t] 
Ar - energia roczna [kWh] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Wzór na jednostkowe zużycie węgla w przeliczeniu na paliwo umowne 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
bpu = Wu/Wpu * b [kg p.u./kWh]
Wpu - paliwo umowne = 29300 [kJ/kg] dla węgla kamiennego 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
b - jednostkowe zużycie węgla [kg/kWh] 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wzór na dobowe zapotrzebowanie elektrowni na węgiel 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Bd = (Ar_miesiąca/(N0*Wu))/ilość dni [t] 
Bo to co na zielono to byłoby dla całego miesiąca, a my chcemy na dobę 
Ar_miesiąca - energia miesięczna [kWh] 
N0 - sprawność elektrowni [%] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Lösung ausblenden
  • 1918 Karteikarten
  • 93 Studierende
  • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Wytwarzanie K1 Kurs an der AGH University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
1 kcal ile to kWh? 
A:
1 kcal = 1,163*10^-3 kWh
Q:
1 BTU to ile dżuli? 
A:
1055,124 J
Q:
Podaj wzór na przeliczenie Kelvinow na stopnie Celsjusza 
A:
Tk = Tc + 273,15
Q:

Zależność przeliczania temperatury w faradach na stopnie Celsjusza 

A:
Tc = 5/9*(TF - 32)
Q:
Sprawność przetwarzania N (ni) 
A:
N = Eelktr/Qc
Eelktr - energia elektryczna [J] 
Qc - moc cieplna paliwa [W] 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Jak wyznaczyć energię roczną? 
A:
Ar = suma.iloczynów(Ps_i;t_i) [kWh] 
Ps - moc szczytowa w danym miesiącu [W] 
t - czas [h] 
i - dany miesiąc 
Można sobie zrobić po prostu wykres słupkowy gdzie oś OY to moce szczytowe w danym miesiącu a oś OX to ilość godzin w miesiącu 
Q:
Podaj wzór na wartość rocznej produkcji 
A:
Ze = Ar * ce [PLN/$/inna waluta] 
Ar - energia roczna [kWh] 
ce - cena energii [waluta/kWh] 
Q:
Wzór na roczne zapotrzebowanie na węgiel 
A:
Br = Ar / (N0*Wu) [t] 
Ar - energia roczna [kWh] 
N0 - sprawność elektrowni [%] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Q:
Podaj wzór na sprawność elektrowni 
A:
N0 = Ar/(Br*Wu) [%] 
Ar - energia roczna [kWh] 
Br - roczne zapotrzebowanie na węgiel [t] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Q:
Wzór na jednostkowe zużycie węgla 
A:
b = Br/Ar [kg/kWh] 
Br - roczne zapotrzebowanie na węgiel [t] 
Ar - energia roczna [kWh] 
Q:

Wzór na jednostkowe zużycie węgla w przeliczeniu na paliwo umowne 

A:
bpu = Wu/Wpu * b [kg p.u./kWh]
Wpu - paliwo umowne = 29300 [kJ/kg] dla węgla kamiennego 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
b - jednostkowe zużycie węgla [kg/kWh] 
Q:
Wzór na dobowe zapotrzebowanie elektrowni na węgiel 
A:
Bd = (Ar_miesiąca/(N0*Wu))/ilość dni [t] 
Bo to co na zielono to byłoby dla całego miesiąca, a my chcemy na dobę 
Ar_miesiąca - energia miesięczna [kWh] 
N0 - sprawność elektrowni [%] 
Wu - wartość opałowa [J/kg] 
Wytwarzanie K1

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Wytwarzanie K1 Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Parodontologie K1-3

University of Zurich

Zum Kurs
war

University of Groningen

Zum Kurs
Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych

Agricultural University of Wroclaw

Zum Kurs
Postępowanie karne

University of Wamia and Masuria in Olsztyn

Zum Kurs
zarządzanie

University of Lodz

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Wytwarzanie K1
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Wytwarzanie K1