W2a - Zabezpieczenia at AGH University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für W2a - zabezpieczenia an der AGH University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen W2a - zabezpieczenia Kurs an der AGH University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN
Wymień zalety użycia sieci izolowanej 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Oszczędności inwestycyjne
 • Możliwość okresowego, awaryjnego zasilania odbiorców 
 • Brak oddziaływań na sieci telekomunikacyjne
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego na ogół nie dopuszcza się w sieci izolowanej, pomimo małego prądu ziemnozwarciowego, do długotrwałej pracy doziemionej fazy (uszkodzonej)? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Występowanie łuku 
 • Powstawanie przepięć 
 • Powstawanie napięcia dotykowego i krokowego w pobliżu miejsca doziemienia 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wymień wady sieci kompensowanej
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Zwiększone nakłady inwestycyjne
 • Brak krajowych dławików gaszących z płynną regulacją i automatycznym dostrojeniem
 • Znaczny udział wyższych harmonicznych w prądzie resztkowym
 • Droższe, bardziej skomplikowane i zawodne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • Skłonność do występowania zwarć podwójnych i lawinowych 
 • Trudność z lokalizacją miejsca zwarcia
 • Możliwość występowania zwarć o łuku przerywanym 
 • Problemy ze stosowaniem łączników automatycznych w głębi sieci 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
W celu zagwarantowania samogaszenia łuku w miejscu zwarcia, jaki powinien być stopień rozstrojenia kompensacji S? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
+5% ÷ +15%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego zagrożenia porażeniowe są zmniejszone dla linii kablowych? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ponieważ posiadają metalową powłokę kabla która przewodzi prądy doziemne oraz są ułożone w ziemii 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
W którym z wymienionych układów występują największe wartości prądu doziemnego? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Punkt neutralny uziemiony przez rezystor 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jaki jest cel uziemienia punktu neutralnego sieci? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Celem jest zmniejszenie ogólnej liczby zakłóceń powstających w sieci 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego przy doziemieniu jednej z faz prąd przepływa przez dławik kompensujący? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ponieważ na punkcie neutralnym pojawia się napięcie (U0 w skrypcie) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

W które miejsce jest podłączany dławik gaszący? 

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Między punkt neutralny transformatora a jego uziemienie robocze 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na reaktancje dławika kompensującego
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
XL = 1/(omega*3*CL)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
W sieci izolowanej, jaka jest zależność pomiędzy pojemnościowym prądem doziemnym (Ik) a pojemnościowym prądem płynącego do ziemi z każdego przewodu linii nieuszkodzonej (I_CL)? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ik = 3*I_CL
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Kiedy stosuje się urządzenia do kompensacji prądu ziemnozwarciowego? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kiedy wartość Ik przekroczy graniczne unormowane wartości 
Lösung ausblenden
 • 1918 Karteikarten
 • 93 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen W2a - zabezpieczenia Kurs an der AGH University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Wymień zalety użycia sieci izolowanej 
A:
 • Oszczędności inwestycyjne
 • Możliwość okresowego, awaryjnego zasilania odbiorców 
 • Brak oddziaływań na sieci telekomunikacyjne
Q:
Dlaczego na ogół nie dopuszcza się w sieci izolowanej, pomimo małego prądu ziemnozwarciowego, do długotrwałej pracy doziemionej fazy (uszkodzonej)? 
A:
 • Występowanie łuku 
 • Powstawanie przepięć 
 • Powstawanie napięcia dotykowego i krokowego w pobliżu miejsca doziemienia 
Q:
Wymień wady sieci kompensowanej
A:
 • Zwiększone nakłady inwestycyjne
 • Brak krajowych dławików gaszących z płynną regulacją i automatycznym dostrojeniem
 • Znaczny udział wyższych harmonicznych w prądzie resztkowym
 • Droższe, bardziej skomplikowane i zawodne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • Skłonność do występowania zwarć podwójnych i lawinowych 
 • Trudność z lokalizacją miejsca zwarcia
 • Możliwość występowania zwarć o łuku przerywanym 
 • Problemy ze stosowaniem łączników automatycznych w głębi sieci 
Q:
W celu zagwarantowania samogaszenia łuku w miejscu zwarcia, jaki powinien być stopień rozstrojenia kompensacji S? 
A:
+5% ÷ +15%
Q:
Dlaczego zagrożenia porażeniowe są zmniejszone dla linii kablowych? 
A:
Ponieważ posiadają metalową powłokę kabla która przewodzi prądy doziemne oraz są ułożone w ziemii 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
W którym z wymienionych układów występują największe wartości prądu doziemnego? 
A:
Punkt neutralny uziemiony przez rezystor 
Q:
Jaki jest cel uziemienia punktu neutralnego sieci? 
A:
Celem jest zmniejszenie ogólnej liczby zakłóceń powstających w sieci 
Q:
Dlaczego przy doziemieniu jednej z faz prąd przepływa przez dławik kompensujący? 
A:
Ponieważ na punkcie neutralnym pojawia się napięcie (U0 w skrypcie) 
Q:

W które miejsce jest podłączany dławik gaszący? 

A:
Między punkt neutralny transformatora a jego uziemienie robocze 
Q:
Podaj wzór na reaktancje dławika kompensującego
A:
XL = 1/(omega*3*CL)
Q:
W sieci izolowanej, jaka jest zależność pomiędzy pojemnościowym prądem doziemnym (Ik) a pojemnościowym prądem płynącego do ziemi z każdego przewodu linii nieuszkodzonej (I_CL)? 
A:
Ik = 3*I_CL
Q:
Kiedy stosuje się urządzenia do kompensacji prądu ziemnozwarciowego? 
A:
Kiedy wartość Ik przekroczy graniczne unormowane wartości 
W2a - zabezpieczenia

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten W2a - zabezpieczenia Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Wstęp do tłumaczenia ustnego

Adam Mickiewicz University of Poznan

Zum Kurs
Emocje- ćwiczenia

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
tenia

Universidad Santo Tomás

Zum Kurs
K1 - zabezpieczenia

AGH University of Science and Technology

Zum Kurs
Emocje - ćwiczenia FUNCKJA EMOCJI

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden W2a - zabezpieczenia
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen W2a - zabezpieczenia