Rozkład Napięcia Na Izolatorach at AGH University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Rozkład napięcia na izolatorach an der AGH University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Rozkład napięcia na izolatorach Kurs an der AGH University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN
Im jest więcej ogniw tym rozkład napięcia jest:
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Bardziej równomierny 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wybierz definicje izolatora nieprzebijalnego (klasa A) 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Izolator, którego długość najkrótszej drogi przebicia przez materiał izolacyjny stały jest co najmniej połową drogi przeskoku
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wybierz definicje izolatora przebijalnego (klasa B) 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Izolator którego długość najkrótszej drogi przebicia przez materiał stały jest mniejsza niż połowa drogi przeskoku
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Z czego składa się schemat zastępczy łańcucha izolatorów kołpakowych 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Pojemność między okuciem a uziemioną konstrukcją słupa (Cz)
 • Pojemność pojedynczego ogniwa w łańcuchu (Ci) 
 • Pojemność między okuciem a przewodem fazowym (Cp) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego rozkład napięcia izolatorów kołpakowych jest nieliniowy? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Jest to spowodowane występowaniem pojemności Cz i Cp - które są odpowiednio pojemnościami między: okuciem pojedynczego ogniwa a uziemioną konstrukcją słupa oraz okuciem pojedynczego ogniwa a przewodem fazowym pod napięciem 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jak można poprawić, w praktyce, rozkład napięcia na łańcuchach izolatorów
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Należy użyć, przy dolnej części łańcucha, elektrod w postaci pierścieni. Powoduje to zwiększenie pojemności ogniw izolatora względem przewodu linii napowietrznej
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Na którym ogniwie występuje największy spadek napięcia? Dlaczego? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Na ogniwie przyłączonym do przewodu WN. Chyba chodzi o ten stosunek Ci/(Cz+Cp)
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Co oznacza brak spadku napięcia na ogniwie? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Wystąpiło przebicie co oznacza że izolator został uszkodzony 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Scharakteryzuj izolatory kołpakowe
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Należą do grupy izolatorów przebijalnych typu B
 • Nierównomierny rozkład napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Co powoduje uszkodzenie ogniwa w izolatorze kołpakowym? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Powoduje zmianę rozkładu napięcia co pogarsza warunki eksploatacyjne na reszcie ogniw oraz zwiększa ryzyko awarii linii 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Scharakteryzuj izolatory długopniowe
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Należą do grupy izolatorów nieprzebijalnych - klasa A
 • Nierównomierny rozkład napięcia 
 • Uszkodzenie izolatora powoduje opadnięcie przewodu
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Rodzaje wyładowań na izolatorach liniowych 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Przeskok
 • Przebicie
 • Droga upływu 
Lösung ausblenden
 • 1918 Karteikarten
 • 93 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Rozkład napięcia na izolatorach Kurs an der AGH University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Im jest więcej ogniw tym rozkład napięcia jest:
A:
Bardziej równomierny 
Q:
Wybierz definicje izolatora nieprzebijalnego (klasa A) 
A:
Izolator, którego długość najkrótszej drogi przebicia przez materiał izolacyjny stały jest co najmniej połową drogi przeskoku
Q:
Wybierz definicje izolatora przebijalnego (klasa B) 
A:
Izolator którego długość najkrótszej drogi przebicia przez materiał stały jest mniejsza niż połowa drogi przeskoku
Q:
Z czego składa się schemat zastępczy łańcucha izolatorów kołpakowych 
A:
 • Pojemność między okuciem a uziemioną konstrukcją słupa (Cz)
 • Pojemność pojedynczego ogniwa w łańcuchu (Ci) 
 • Pojemność między okuciem a przewodem fazowym (Cp) 
Q:
Dlaczego rozkład napięcia izolatorów kołpakowych jest nieliniowy? 
A:
Jest to spowodowane występowaniem pojemności Cz i Cp - które są odpowiednio pojemnościami między: okuciem pojedynczego ogniwa a uziemioną konstrukcją słupa oraz okuciem pojedynczego ogniwa a przewodem fazowym pod napięciem 
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
Jak można poprawić, w praktyce, rozkład napięcia na łańcuchach izolatorów
A:
Należy użyć, przy dolnej części łańcucha, elektrod w postaci pierścieni. Powoduje to zwiększenie pojemności ogniw izolatora względem przewodu linii napowietrznej
Q:
Na którym ogniwie występuje największy spadek napięcia? Dlaczego? 
A:
Na ogniwie przyłączonym do przewodu WN. Chyba chodzi o ten stosunek Ci/(Cz+Cp)
Q:
Co oznacza brak spadku napięcia na ogniwie? 
A:

Wystąpiło przebicie co oznacza że izolator został uszkodzony 

Q:
Scharakteryzuj izolatory kołpakowe
A:
 • Należą do grupy izolatorów przebijalnych typu B
 • Nierównomierny rozkład napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów 
Q:
Co powoduje uszkodzenie ogniwa w izolatorze kołpakowym? 
A:

Powoduje zmianę rozkładu napięcia co pogarsza warunki eksploatacyjne na reszcie ogniw oraz zwiększa ryzyko awarii linii 

Q:
Scharakteryzuj izolatory długopniowe
A:
 • Należą do grupy izolatorów nieprzebijalnych - klasa A
 • Nierównomierny rozkład napięcia 
 • Uszkodzenie izolatora powoduje opadnięcie przewodu
Q:
Rodzaje wyładowań na izolatorach liniowych 
A:
 • Przeskok
 • Przebicie
 • Droga upływu 
Rozkład napięcia na izolatorach

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Rozkład napięcia na izolatorach Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Insuficiencia respiratoria

Universidad Pontificia Comillas

Zum Kurs
T7. Insuficiencia respiratoria

Universidad Complutense de Madrid

Zum Kurs
Wyładowania w gazowych układach izolacyjnych

AGH University of Science and Technology

Zum Kurs
Reti di calcolatori

University of Naples Federico II

Zum Kurs
Medicina ambulatoria

Escuela de Ingeniería de Antioquia

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Rozkład napięcia na izolatorach
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Rozkład napięcia na izolatorach