K1 - Zabezpieczenia at AGH University Of Science And Technology | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für K1 - zabezpieczenia an der AGH University of Science and Technology

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen K1 - zabezpieczenia Kurs an der AGH University of Science and Technology zu.

TESTE DEIN WISSEN
Wymień wady sieci kompensowanej
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Zwiększone nakłady inwestycyjne
 • Brak krajowych dławików gaszących z płynną regulacją i automatycznym dostrojeniem
 • Znaczny udział wyższych harmonicznych w prądzie resztkowym
 • Droższe, bardziej skomplikowane i zawodne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • Skłonność do występowania zwarć podwójnych i lawinowych 
 • Trudność z lokalizacją miejsca zwarcia
 • Możliwość występowania zwarć o łuku przerywanym 
 • Problemy ze stosowaniem łączników automatycznych w głębi sieci 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego na ogół nie dopuszcza się w sieci izolowanej, pomimo małego prądu ziemnozwarciowego, do długotrwałej pracy doziemionej fazy (uszkodzonej)? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Występowanie łuku 
 • Powstawanie przepięć 
 • Powstawanie napięcia dotykowego i krokowego w pobliżu miejsca doziemienia 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Dlaczego zagrożenia porażeniowe są zmniejszone dla linii kablowych? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Ponieważ posiadają metalową powłokę kabla która przewodzi prądy doziemne oraz są ułożone w ziemii 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Z jakich członów składa się przekaźnik elektromechaniczny? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Z członu rozruchowego - mającego jeden lub więcej wejść 
 • Z członu wykonawczego - który dokonuje zmian łączeniowych (np poprzez zestyki) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Wymień zalety użycia sieci izolowanej 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Oszczędności inwestycyjne
 • Możliwość okresowego, awaryjnego zasilania odbiorców 
 • Brak oddziaływań na sieci telekomunikacyjne
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
W celu zagwarantowania samogaszenia łuku w miejscu zwarcia, jaki powinien być stopień rozstrojenia kompensacji S? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
+5% ÷ +15%
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Czym różni się zestyk zwierny od rozwiernego? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Zwierny zamyka obwód przy podaniu sygnału, a rozwierny otwiera 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Na jakie grupy dzielą się przekaźniki? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Pomiarowe i pomocnicze 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Jaką funkcję spełniają przekaźniki nadprądowe? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Są podstawowym elementem zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na współczynnik powrotu Kp, oraz współczynnik zadziałania Kz 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Kp = Wp/Wr, Kz = 1/Kp

Wp - wartość powrotu
Wr - wartość rozruchowa (zadziałania) 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Na co reagują przekaźniki pomocnicze? 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Na pojawienie się lub zanik oddziaływującej wielkości fizycznej 
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN
Podaj wzór na uchyb względny przekaźnika pomiarowego 
Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
Delta% = (Wr - Wnast)/Wnast *100%
Wnast - wartość nastawiona 
Lösung ausblenden
 • 1918 Karteikarten
 • 93 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen K1 - zabezpieczenia Kurs an der AGH University of Science and Technology - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Wymień wady sieci kompensowanej
A:
 • Zwiększone nakłady inwestycyjne
 • Brak krajowych dławików gaszących z płynną regulacją i automatycznym dostrojeniem
 • Znaczny udział wyższych harmonicznych w prądzie resztkowym
 • Droższe, bardziej skomplikowane i zawodne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • Skłonność do występowania zwarć podwójnych i lawinowych 
 • Trudność z lokalizacją miejsca zwarcia
 • Możliwość występowania zwarć o łuku przerywanym 
 • Problemy ze stosowaniem łączników automatycznych w głębi sieci 
Q:
Dlaczego na ogół nie dopuszcza się w sieci izolowanej, pomimo małego prądu ziemnozwarciowego, do długotrwałej pracy doziemionej fazy (uszkodzonej)? 
A:
 • Występowanie łuku 
 • Powstawanie przepięć 
 • Powstawanie napięcia dotykowego i krokowego w pobliżu miejsca doziemienia 
Q:
Dlaczego zagrożenia porażeniowe są zmniejszone dla linii kablowych? 
A:
Ponieważ posiadają metalową powłokę kabla która przewodzi prądy doziemne oraz są ułożone w ziemii 
Q:
Z jakich członów składa się przekaźnik elektromechaniczny? 
A:
 • Z członu rozruchowego - mającego jeden lub więcej wejść 
 • Z członu wykonawczego - który dokonuje zmian łączeniowych (np poprzez zestyki) 
Q:
Wymień zalety użycia sieci izolowanej 
A:
 • Oszczędności inwestycyjne
 • Możliwość okresowego, awaryjnego zasilania odbiorców 
 • Brak oddziaływań na sieci telekomunikacyjne
Mehr Karteikarten anzeigen
Q:
W celu zagwarantowania samogaszenia łuku w miejscu zwarcia, jaki powinien być stopień rozstrojenia kompensacji S? 
A:
+5% ÷ +15%
Q:
Czym różni się zestyk zwierny od rozwiernego? 
A:
Zwierny zamyka obwód przy podaniu sygnału, a rozwierny otwiera 
Q:
Na jakie grupy dzielą się przekaźniki? 
A:
Pomiarowe i pomocnicze 
Q:
Jaką funkcję spełniają przekaźniki nadprądowe? 
A:
Są podstawowym elementem zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych 
Q:
Podaj wzór na współczynnik powrotu Kp, oraz współczynnik zadziałania Kz 
A:
Kp = Wp/Wr, Kz = 1/Kp

Wp - wartość powrotu
Wr - wartość rozruchowa (zadziałania) 
Q:
Na co reagują przekaźniki pomocnicze? 
A:
Na pojawienie się lub zanik oddziaływującej wielkości fizycznej 
Q:
Podaj wzór na uchyb względny przekaźnika pomiarowego 
A:
Delta% = (Wr - Wnast)/Wnast *100%
Wnast - wartość nastawiona 
K1 - zabezpieczenia

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten K1 - zabezpieczenia Kurse im gesamten StudySmarter Universum

cytopenia

Bahcesehir University

Zum Kurs
Emocje- ćwiczenia

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs
tenia

Universidad Santo Tomás

Zum Kurs
W2a - zabezpieczenia

AGH University of Science and Technology

Zum Kurs
Emocje - ćwiczenia FUNCKJA EMOCJI

Jagiellonian University Cracow

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden K1 - zabezpieczenia
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen K1 - zabezpieczenia