Psykologi at Aalborg University | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Psykologi an der Aalborg University

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Psykologi Kurs an der Aalborg University zu.

TESTE DEIN WISSEN

Hvad betyder teori?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Almene udsagn om en genstands væsen

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvad er empiri ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

ERFARINGER OM EN GENSTAND, DER HAR TEORETISK RELEVANS

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Akser for empirisk undersøgelse

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Erkendelsesundersøgning:

Undersøges genstanden gennem systematiske metoder.

 • Fokus er på resultaterne.

Erkendelseskritik:

 • Her undersøges metoden.
 • Kritisk kvalitetsvurdering af empirien, med fokus på metodologien.

 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Antropologi

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Antropologi er læren om mennesket i bred forstand. Der skelnes ofte mellem antropologi, der studerer kultur, sociale strukturer m.m., som politisk antropologi, og biologisk antropologi/fysisk antropologi, der bl. a. studerer menneskehedens biologiske udvikling.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilke to former for emipirske undersøgelser findes der?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Hypotese testning (hypotetisk-deduktiv metode) og eksplorativ undersøgelser (hypotesegenerende)

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Bias

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Skævhed, hældning eller fordom. Systematisk misvisning i data.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Blinding

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Information, som kan have indflydelse på FP, er tilbageholdt indtil efter forsøget er færdigt. 

 • Doubleblinding er når hverken FP eller FL ved, hvem der får et givent treatment. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Deduktiv  tilgang

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Deduktiv tilgang er, når konklusionen udledes på baggrund af nogle generelle love, teorier eller hypoteser. Her et eksempel: Vi ved, at alle planeter bevæger sig i ellipser, selvom vi i fysik A regner med, at bevægelsen foregår i cirkler. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Induktiv tilgang

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Induktiv tilgang er et forsøg på at komme frem til en generel viden ved at sammenligne de observationer, man har gjort. Det er en metode, man skal passe på. Eksempelvis: I et givet tidsrum på et bestemt sted vil alle fugle være sorte, og så ville man kunne konkludere, at alle fugle er sorte, hvilket vi godt ved ikke er rigtigt. Den induktive metode er dog en god metode til at få et afsæt for, hvad man gerne vil undersøge. 


Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Hvilke designeffekter er der?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
 • Selektionsbias betyder, at sample ikke repræsenterer population. 
 • Instrumentbias betyder, at instrumenter eller metoder fører til fejl i data. 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Artefakt

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kunstprodukt, i biologien en struktur eller et fænomen, der er et resultat af metoden. 

 

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Gyldighed/validitet:


Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

kommer af latin validitas 'styrke'. Inden for de empiriske og specielt eksperimentelle videnskaber stilles krav om et eksperiments, en målings eller en tests validitet. Dvs., at der eksperimenteres med, måles eller testes det, man har til hensigt.

Lösung ausblenden
 • 5061 Karteikarten
 • 134 Studierende
 • 0 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Psykologi Kurs an der Aalborg University - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Hvad betyder teori?

A:

Almene udsagn om en genstands væsen

Q:

Hvad er empiri ?

A:

ERFARINGER OM EN GENSTAND, DER HAR TEORETISK RELEVANS

Q:

Akser for empirisk undersøgelse

A:

Erkendelsesundersøgning:

Undersøges genstanden gennem systematiske metoder.

 • Fokus er på resultaterne.

Erkendelseskritik:

 • Her undersøges metoden.
 • Kritisk kvalitetsvurdering af empirien, med fokus på metodologien.

 


Q:

Antropologi

A:

Antropologi er læren om mennesket i bred forstand. Der skelnes ofte mellem antropologi, der studerer kultur, sociale strukturer m.m., som politisk antropologi, og biologisk antropologi/fysisk antropologi, der bl. a. studerer menneskehedens biologiske udvikling.

Q:

Hvilke to former for emipirske undersøgelser findes der?

A:

Hypotese testning (hypotetisk-deduktiv metode) og eksplorativ undersøgelser (hypotesegenerende)

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Bias

A:

Skævhed, hældning eller fordom. Systematisk misvisning i data.

Q:

Blinding

A:

Information, som kan have indflydelse på FP, er tilbageholdt indtil efter forsøget er færdigt. 

 • Doubleblinding er når hverken FP eller FL ved, hvem der får et givent treatment. 

Q:

Deduktiv  tilgang

A:

Deduktiv tilgang er, når konklusionen udledes på baggrund af nogle generelle love, teorier eller hypoteser. Her et eksempel: Vi ved, at alle planeter bevæger sig i ellipser, selvom vi i fysik A regner med, at bevægelsen foregår i cirkler. 


Q:

Induktiv tilgang

A:

Induktiv tilgang er et forsøg på at komme frem til en generel viden ved at sammenligne de observationer, man har gjort. Det er en metode, man skal passe på. Eksempelvis: I et givet tidsrum på et bestemt sted vil alle fugle være sorte, og så ville man kunne konkludere, at alle fugle er sorte, hvilket vi godt ved ikke er rigtigt. Den induktive metode er dog en god metode til at få et afsæt for, hvad man gerne vil undersøge. 


Q:

Hvilke designeffekter er der?

A:
 • Selektionsbias betyder, at sample ikke repræsenterer population. 
 • Instrumentbias betyder, at instrumenter eller metoder fører til fejl i data. 

Q:

Artefakt

A:

Kunstprodukt, i biologien en struktur eller et fænomen, der er et resultat af metoden. 

 

Q:

Gyldighed/validitet:


A:

kommer af latin validitas 'styrke'. Inden for de empiriske og specielt eksperimentelle videnskaber stilles krav om et eksperiments, en målings eller en tests validitet. Dvs., at der eksperimenteres med, måles eller testes det, man har til hensigt.

Psykologi

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Psykologi Kurse im gesamten StudySmarter Universum

biologisk psykologi

Stockholm University

Zum Kurs
Kriminologi - psykologi (dag 3)

Malmö University College

Zum Kurs
Social Psykologi

Örebro University

Zum Kurs
Kognitiv psykologi

Södertörn University College

Zum Kurs
Psykologi_R

Aalborg University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Psykologi
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Psykologi